JUBILEUSZ 50-LECIA

BAJKA dla NiepodległejODDZIAŁ VIII "SÓWKI"

Kształcenie na odległość
Bezpieczeństwo w sieci

Ogłoszenia/Zarządzenia
Praca specjalistów

Aktualności
Nasze przedszkole
Nasz ogród
Teatrzyki  i  koncerty
Ramowy Rozkład Dnia
Nasze osiągnięcia

Akcja "Ćwiczyć każdy może"
Festiwal Piosenki Przedszkolnej
Gminny Konkurs Recytatorski

Dyżur wakacyjny
Rekrutacja na rok szkolny 2021/2022

Kadra
Rada Rodziców

Statut
Koncepcja pracy przedszkola
Podstawa Wychowania Przedszkolnego
EWALUACJA ZEWNĘTRZNA - RAPORT
RODO

Galeria
Kontakt
    Aktualności - rok szkolny 2021/2022Ogłoszenie dla Rodziców

Rodzice, których dzieci zostały po raz pierwszy przyjęte do Przedszkola nr 6 "Bajka" w Wołominie na rok szk. 2021/2022, proszeni są o zapoznanie się z poniższymi dokumentami, wypełnienie, wydrukowanie i podpisanie czytelnie. Stosowne dokumenty należy dostarczyć do Przedszkola najpóźniej 1 września 2021 r.
1) Porozumienie - do pobrania
2) Informacja o zdrowiu - do pobrania
3) Procedura COVID - do pobrania
4) Upoważnienie do mierzenia temperatury - do pobrania
5) Upoważnienie do odbioru dziecka - do pobrania
6) Klauzula RODO - do pobrania
7) Wytyczne GIS dla przedszkoli - czytaj
8) Wytyczne MEiN dla szkół - czytajWYPRAWKA

WYPRAWKA  DLA GRUPY „3 – LATKÓW” - zobacz
WYPRAWKA DLA GRUPY „4, 5, 6 -LATKÓW” - zobaczARCHIWUM AKTUALNOŚCI


----------- -------------- ------------ ------------- ------------- ----------- ------------- ------------ ------------