JUBILEUSZ 50-LECIA

BAJKA dla NiepodległejKształcenie na odległość
Bezpieczeństwo w sieci

Ogłoszenia/Zarządzenia
Jadłospis
Praca specjalistów

Aktualności
Nasze przedszkole
Nasz ogród
Teatrzyki  i  koncerty
Ramowy Rozkład Dnia
Nasze osiągnięcia

Akcja "Ćwiczyć każdy może"
Festiwal Piosenki Przedszkolnej
Gminny Konkurs Recytatorski

Dyżur wakacyjny
Rekrutacja na rok szkolny 2020/2021

Kadra
Rada Rodziców

Statut
Koncepcja pracy przedszkola
Podstawa Wychowania Przedszkolnego
EWALUACJA ZEWNĘTRZNA - RAPORT
RODO

Galeria
Kontakt
    Aktualności - rok szkolny 2020/2021Otwarcia nowej siedziby przedszkola

zobacz zdjęcia
Dnia 28 sierpnia 2020 roku odbyła się uroczystość otwarcia nowej siedziby Przedszkola nr 6 im. „Bajka” przy ulicy Kościelnej 70! Na uroczystości obecnych było wielu ważnych gości, w tym Pani Burmistrz Elżbieta Radwan, która uroczyście wraz z Markiem Górskim, Radą Rodziców oraz naszymi przedszkolakami przecięła czerwoną wstęgę.  Wróćmy  wspólnie wspomnieniami  do tego wydarzenia.
Szkoła do hymnu

10 listopada o symbolicznej godzinie 11:11 w ramach akcji "Szkoła do hymnu", organizowanej przez Ministerstwo Edukacji Narodowej, nasze starsze przedszkolaki odśpiewały uroczyście 4 zwrotki "Mazurka Dąbrowskiego". Uczciliśmy w ten sposób Narodowe Święto Niepodległości i dołączyliśmy do ponad 16 000 placówek z całej Polski, które wzięły udział w tak radosnym świętowaniu.
11 listopada to data, która przywodzi na myśl patriotyzm i niezłomność Polaków dążących do niepodległości. W przeddzień tego wielkiego święta dzieci oddały szacunek symbolom narodowym - symbolom walki o wolność i zwycięstwo. Pielęgnując pamięć o bohaterach tamtego czasu, rodzi się miłość do ojczyzny i poczucie dumy z bycia Polką i Polakiem. Jak pięknie, gdy w ustach kolejnego pokolenia brzmią słowa: „Jeszcze Polska nie zginęła...”.

https://youtu.be/StMDIsuvaYc
P.M.Wołomin, dnia 5 listopada 2020 r.

Drodzy Rodzice,

Z powodu wzrastającej absencji pracowników przebywających w izolacji, kwarantannie i zwolnieniu lekarskim (łącznie 9 osób) nasze Przedszkole „Bajka” zostało objęte podwyższonym nadzorem sanitarnym ,a 38 dzieci przebywa na kwarantannie od 06.11.2020r.do 12.11.2020r.Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Wołominie po szczegółowym zapoznaniu się z sytuacją  w przedszkolu zdecydowała , że nie ma konieczności zawieszania zajęć w całym przedszkolu.   
Przedszkole w dalszym ciągu pracuje w pomniejszonym składzie, ale na tych samych zasadach : zachowujemy wszelkie środki ostrożności, nosimy maseczki lub przyłbice, zachowujemy bezpieczny dystans, wietrzymy i dezynfekujemy pomieszczenia. W obecnej sytuacji niezbędne będzie łączenie grup.   
 
Ze względu na wzrastającą absencję pracowników oraz zwiększającą się liczbę zachorowań  zwracamy się z prośbą, aby rodzice, którzy nie pracują pozostawili dzieci w domu. Dziękuję wszystkim za wyrozumiałość.


Pozdrawiam i życzę wszystkim zdrowia – Małgorzata Szcześniak.List z okazji Dnia Edukacji Narodowej od Burmistrz Wołomina
Koty

zobacz zdjęcia
Nową  grupę  VII  od  września przedstawiamy. ,,Koty" się nazywamy!
W  przedszkolu  zawsze  miło  spędzamy czas,  a  nasze panie  we  wszystkim  wspierają  Nas.

p.Basia  i p.Monika

DRODZY RODZICE

W przyszłym tygodniu odbywać się będą, ze szczególnym zachowaniem zaleceń sanitarno - epidemicznych zebrania organizacyjne w grupach, w następującym porządku:
Gr. I     – 11.09.20. (piątek) godz. 16.00
Gr. II     – 10.09.20. (czwartek) godz. 17.15
Gr. III     – 09.09.20. (środa) godz. 17.30
Gr. IV     – 09.09.20. (środa) godz. 16.00
Gr. V     – 11.09.20. (piątek) godz. 17.15
Gr. VI     – 07.09.20. (poniedziałek) godz. 17.00
Gr. VII     – 08.09.20. (wtorek) godz. 17.00
Gr. VIII – 07.09.20. (poniedziałek) godz. 15.30
Zebrania odbywać się będą w Sali gimnastycznej na II piętrze obiektu, bez udziału dzieci.

Wszystkich Rodziców wewnątrz budynku obowiązuje noszenie maseczek. Informacja o organizacji pracy od 1.09.2020 r.,

SZANOWNI RODZICE

Powrót dzieci do przedszkola w okresie epidemii wiąże się z odpowiednim przygotowaniem przedszkola i wszystkich pracowników, a także rodziców i dzieci.
Bardzo proszę o zapoznanie się z wytycznymi Głównego Inspektora Sanitarnego  z dnia 2 lipca 2020 r. i opracowanymi na tej podstawie procedurami bezpieczeństwa obowiązującymi w roku
szk. 2020/2021 w Przedszkolu nr 6 im. „Bajka” w Wołominie, ul. Kościelna 70. W Procedurze bezpieczeństwa opisana jest organizacja pracy  przedszkola w okresie pandemii, organizacja pobytu dziecka w grupie oraz obowiązki dla rodziców/opiekunów prawnych.
W dniu przyprowadzenia dziecka do przedszkola w nowym roku szkolnym 1 września 2020 r. lub w innym dogodnym dla rodziców terminie, który zostanie wcześniej skutecznie uzgodniony z dyrektorem przedszkola – należy wypełnić i podpisać przez oboje rodziców: Załącznik nr 1 - Formularz wstępnej kwalifikacji w okresie pandemii oraz Załącznik nr 2 – Zgoda na mierzenie dziecku temperatury. Jeżeli w Załączniku nr 1 wskazali Państwo do stałego odbioru dziecka z przedszkola osoby trzecie (dziadków lub inne osoby pełnoletnie) należy wypełnić  i dostarczyć wersję papierową Upoważnienia do odbioru dziecka.

W/w dokumenty proszę dostarczyć w dniu przyprowadzenia dziecka do przedszkola.

Przypominam również, że zgodnie z Ogłoszeniem, które widnieje od początku sierpnia b.r. na stronie internetowej (poniżej) należy w dniu przyprowadzenia dziecka dostarczyć do przedszkola wersję papierową Porozumienia z rodzicami na rok szk. 2020/2021 oraz Informację o zdrowiu dziecka.
Szanowni Państwo, w związku ze zmianą siedziby Przedszkola nr 6 na ul. Kościelną 70,  trwają proceduralne prace przeniesienia telefonu do nowego obiektu. Kontakt telefoniczny z Przedszkolem nr 6 jest utrudniony i taki stan potrwa prawdopodobnie do połowy września b.r. Proszę o wyrozumiałość, a w razie pytań proszę o kontakt e-mailowy:
przedszkolebajka6@wp.pl
przedszkole6.dyrektor@gmail.com
przedszkole6.intendent@wp.pl

W razie konieczności szybkiego kontaktu z dyrektorem przedszkola, proszę o kontakt osobisty.
W załącznikach poniżej załączam bardzo ważne informacje – jeszcze raz proszę o zapoznanie się, wydrukowanie, wypełnienie, podpisanie i dostarczenie do przedszkola.
Łączę wyrazy szacunku.
Małgorzata Szcześniak

Załącznik nr 1 - do pobrania
Załącznik nr 2 - do pobrania
Upoważnienie do odbioru dziecka z przedszkola - do pobrania
Porozumienia z rodzicami 3,4,5-latków - do pobrania
Porozumienie z rodzicami 6-latków - do pobrania
Informacja o zdrowiu dziecka - do pobrania
Procedury bezpieczeństwa od 1.09.2020 - zobacz
Wytyczne GIS żłobki, przedszkola - zobacz
List do Rodziców MEN i GIS - zobacz
Pierwsza wyprawka dla dziecka (3-latka) - zobacz
Wyprawka dla pozostałych oddziałów - zobaczNOWE PRZEDSZKOLE

Jesteśmy już w naszym nowym Przedszkolu nr 6 "Bajka" w Wołominie, przy ul. Kościelnej 70. Teraz czas na zadomowienie i aranżację sal i innych pomieszczeń, które będą służyły dzieciom.
Bardzo dziękujemy Pani Elżbiecie Radwan Burmistrz Wołomina, której determinacja i nadzór nad realizacją inwestycji przedszkola na os. Niepodległości, doprowadziła nas dzisiaj w to miejsce.
Przeprowadziliśmy się, trochę trzeba było zabrać zgromadzonych przez prawie 55 lat - bo tyle lat liczy sobie Przedszkole nr 6 w Wołominie - pomocy i środków dydaktycznych, książek i dokumentów.  Za pomoc w przeniesieniu siedziby Przedszkola nr 6 "Bajka" w Wołominie i przeprowadzce do nowego obiektu bardzo serdecznie dziękujemy Pani Burmistrz Elżbiecie Radwan i Panu Pawłowi Królak Prezesowi Zakładów Energetyki Cieplnej w Wołominie oraz Radzie Rodziców Przedszkola nr 6 "Bajka" w Wołominie.DRODZY RODZICE

W związku z nadal trwającą, trudną sytuacją wynikającą z pandemii koronawirusa, uprzejmie Państwa informuję, że przygotowanie do rozpoczęcia roku szkolnego 2020/2021 wyjątkowo będzie odbywać się za pomocą strony internetowej.

Na dzień dzisiejszy bardzo Państwa proszę o pobranie załączonych do ogłoszenia dokumentów:
1)    Porozumienie z rodzicami dzieci od 3 do 5 roku życia - pobierz
lub
2)    Porozumienie z rodzicami dzieci 6 letnich - pobierz
3)    Informacja o zdrowiu dziecka - pobierz

Bardzo proszę o niezwłoczne wypełnienie Porozumienia z rodzicami i odesłanie drogą e-mailową na adres: przedszkole6.dyrektor@gmail.com  najpóźniej  do 20 sierpnia 2020 r.  Bardzo ważne dla organizacji przedszkola jest wypełnienie 1 strony Porozumienia, gdzie znajduje się deklarowany czas pobytu dziecka w przedszkolu i ilość posiłków  (godz. 8.30 – śniadanie, 12.00 – obiad; 14.30 – podwieczorek).
 
Następnie, po wypełnieniu dokumentów należy je wydrukować – Porozumienie w 2 egz. - podpisać i oryginały dostarczyć do Przedszkola nr 6 „Bajka” w Wołominie, ul. Kościelna 70 -  w dniu przyprowadzenia dziecka do przedszkola.

Szanowni Państwo, w kwietniu b.r. na stronie internetowej przedszkola w zakładce Rekrutacja na rok szk. 2020/2021, nad listami przyjętych dzieci do przedszkola umieściłam ogłoszenie dla rodziców o zebraniu w dniu 27 sierpnia 2020 r.
Ze względu na trwającą wciąż epidemię i reżim sanitarny, nie możemy się spotkać z rodzicami we wskazanym w ogłoszeniu terminie i formie. 
Bardzo proszę o odwiedzanie naszej strony internetowej, która na dzień dzisiejszy jest bardzo ważnym dla naszej społeczności przedszkolnej źródłem informacji dla rodziców o organizacji roku szkolnego 2020/2021 w Przedszkolu nr 6 „Bajka” w Wołominie, ul. Kościelna 70.
Na stronie internetowej będę dla Państwa zamieszczała ważne informacje dotyczące pobytu dzieci w przedszkolu od 1 września 2020 r.

Wszelkie zapytania proszę kierować na adres e-mailowy: przedszkole6.dyrektor@gmail.com
na które będę starała się niezwłocznie Państwu odpowiedzieć.

Z wyrazami szacunku.
Małgorzata Szcześniak
dyrektor
Przedszkola nr 6 „Bajka” w WołominieARCHIWUM AKTUALNOŚCI


----------- -------------- ------------ ------------- ------------- ----------- ------------- ------------ ------------