JUBILEUSZ 50-LECIA

BAJKA dla NiepodległejODDZIAŁ VIII "SÓWKI"

Kształcenie na odległość
Bezpieczeństwo w sieci

Ogłoszenia/Zarządzenia
Praca specjalistów

Aktualności
Nasze przedszkole
Nasz ogród
Teatrzyki  i  koncerty
Ramowy Rozkład Dnia
Nasze osiągnięcia

Akcja "Ćwiczyć każdy może"
Festiwal Piosenki Przedszkolnej
Gminny Konkurs Recytatorski

Dyżur wakacyjny
Rekrutacja na rok szkolny 2021/2022

Kadra
Rada Rodziców

Statut
Koncepcja pracy przedszkola
Podstawa Wychowania Przedszkolnego
EWALUACJA ZEWNĘTRZNA - RAPORT
RODO

Galeria
Kontakt
    Uroczystość nadania imienia "Bajka"


Dnia 22 czerwca 2006r nasze przedszkole obchodziło bardzo doniosłą uroczystość. Z okazji 40 lecia istnienia zostało mu nadane imię ,,Bajka”. Uroczystość rozpoczęła pani dyrektor Małgorzata Szcześniak witając przybyłych gości:
Panią Małgorzatę Wojtaszewską – st. wizytatora Kuratorium Oświaty w Warszawie, Pana Jerzego Mikulskiego – Burmistrza Wołomina,
                       
     

Pana Zygmunta Nieznańskiego – przewodniczącego Rady Miejskiej, Księdza Proboszcza Sylwestra Sienkiewicza, Panią Hannę Bonecką – naczelnika w ZEASiP w Wołominie, Panią Ryszardę Kurek – przewodniczącą Komisji Oświaty, Kultury i Sportu, Panią Helenę Kusiak – dyrektora Stolarki S.A w Wołominie, Panią Elżbietę Reniszewską – dyrektora Biblioteki Publicznej w Wołominie z gościem specjalnym ,,bajkową wróżką”, Panią Danutę Roguską – przedstawiciela W-wskiego Ośrodka Rekreacji Ruchowej i Edukacji TKKF Muranów.
Bardzo gorąco zostały powitane Pani Henryka Maciejewska – założyciel i pierwszy kierownik przedszkola (1966-1973) oraz Pani Bożena Szczęsna – długoletni dyrektor przedszkola (1973-1999).
   
 Wśród gości nie zabrakło oczywiście emerytowanych pracowników przedszkola, jego absolwentów, nauczycieli z wołomińskich szkół i przedszkoli, przedszkolnych bajkowych patronów: Jasia i Małgosi, Czerwonego Kapturka, Mazowieckiej Pyzy, przedstawicieli związków zawodowych, przedstawicieli prasy lokalnej, przedstawicieli rodziców a przede wszystkim dzieci i pracowników przedszkola.

Następnym punktem programu było przedstawienie przez panią Grażynę Markowską krótkiego rysu historycznego przedszkola oraz uzasadnienie wyboru imienia Bajka dla Przedszkola Nr 6.
Wśród rozpisanego plebiscytu na wyłonienie dla przedszkola imienia, rodzice wraz z dziećmi opowiedzieli się za imieniem Bajka. Decyzje tę poparła Rada pedagogiczna. Uzasadnieniem wyboru jest to, że bajki i baśnie to najbliższe dziecku utwory literackie, towarzyszą im od najmłodszych lat. Tam przechowywane są dziecięce marzenia, gdyż pod bajkowym parasolem zawsze jest bezpiecznie. W świecie baśni i bajek możemy mieć wielu przyjaciół, przeżyć wspaniałe przygody. Dlatego też ze świata bajki nie chce się powracać, ponieważ w bajce dzieją się tylko dobre rzeczy, które wzbogacają nas i czynią szlachetnymi. Naszą myślą przewodnią są słowa Stanisława Jachowicza

                                ,,Piosenka przebrzmi,
                                  poemat zachwyci,
                                  wielka drama wzruszy namiętność,
                                 Ale bajka nauczy,
                                 Bajka w pamięci zostanie,
                                z pamięci przejdzie do serca,
                                z serca w życie praktyczne
                               i wyda owoc, owoc pożyteczny”.

Pragniemy, aby przedszkole Bajka naszym wychowankom, kojarzyło się zawsze z dobrą, spokojną i rodzinną atmosferą, my ze swojej strony będziemy się bardzo o to starali. Zapewniamy, że dzieci w ,,naszej Bajce” dostaną klucz do zdobywania wiedzy, do twórczych poszukiwań, inspirację do działania. bo Bajka jest magicznym lustrem pozwalającym dziecku inaczej spojrzeć na to, co wydaje się trudne i nie do pokonania.

Po tych wzruszających słowach Burmistrz Wołomina i Przewodniczący Rady Miejskiej w Wołominie odczytali i wręczyli na ręce Pani dyrektor Małgorzaty Szcześniak Akt nadania imienia Bajka dla Przedszkola nr 6 w Wołominie. Pan Jerzy Mikulski w swym przemówieniu życzył dzieciom i pracownikom wielu sukcesów na następne 40 lat w tej przepięknej, bajkowej krainie dalekiej od trosk i problemów współczesnego świata. Do życzeń przyłączyła się także Pani Małgorzata Wojtaszewska – st. wizytator Kuratorium Oświaty w Warszawie.


W dalszej części ceremonii nastąpiło uroczyste przecięcie wstęgi na tablicy pamiątkowej umieszczonej na frontowej części budynku. Do przecięcia wstęgi zostali poproszeni Pani Małgorzata Szcześniak, Pan Jerzy Mikulski, Pani Małgorzata Wojtaszewska, ksiądz proboszcz Sylwester Sienkiewicz i dzieci - reprezentacja grupy Krasnali, Misiów, Smerfów i Pastusi.


Po przecięciu wstęgi głos zabrała Pani Bożena Szczęsna – długoletni dyrektor przedszkola i odczytała wiersz własnego autorstwa, dedykowany dzieciom i całemu personelowi przedszkola.

        Babciu – ty dla wnucząt masz zawsze czas
        Usiądź przy nas blisko i posłuchaj nas.
            Wiesz babciu –
            Jak dobrze, że swoje piękne przedszkole mamy.
            Jest nam tu dobrze jak w domu u mamy.
        Chętnie co dzień tu przychodzę,
        Gdzie zajęć i zabaw jest wiele
        Mam kolegów dobre panie
        To są moi przyjaciele
            Każdy dzień jest dobry
            Tyle śmiechu, wrzasku, wesołości
            Rosnę pięknie i mądrzeję
            Ku rodziców mych radości.
        Dzień dzisiejszy jest inny – dostojny, wspaniały
        Wiesz dlaczego? Bo wielką uroczystość mamy.
            Jejku! Rety! Co się dzieje?
            Cały świat się do nas śmieje.
            Słońce tylko dla nas świeci
            Tu w przedszkolu, gdzie są dzieci
        Tyle gości mamy w koło
        Ale będzie dziś wesoło!!!
        Najważniejszy gość, co do nas przybywa
        To dobra wróżka - ,,Bajka” się nazywa.
            To ona sprawiła, że w Wołominie
            Tyle bajkowych przedszkoli mamy
            Jest ,,Miś Uszatek”, ,,Jaś i Małgosia”, ,,Czerwony Kapturek”
            ,,Pyza Mazowiecka” ochoczo do nas kroczy,
            Uważaj, uważaj bo ma wielkie oczy i zaraz skoczy
        Dobrze ,,Bajko”, że do nas przybyłaś
        Chętnie cię witamy
        Już 40 lat na ciebie czekamy.
            Bajki lubią wszyscy dorośli i mali
            Bardzo cię prosimy zostań na zawsze z nami.
        Spraw niech każdy dzień w przedszkolu
        Radośnie, wesoło jak bajka umyka
        A złe chwile, smutek
        Niech dzięki tobie szybko znika.

                ,,Bajko” – dobra wróżko
                Ześlij nam z nieba Anioła
                  Z wielkimi skrzydłami
                Niech chroni nas od złego
                  Niech czuwa nad nami

            I ostatnia prośba:
        Snując nową bajkę, niech historia
        Przenika między wierszami.

          … Dawno, dawno temu
        Było sobie Przedszkole       
        Numer sześć się nazywało
        Malutkie, skromniutkie
        Ale ile w nim się działo…
Po części oficjalnej przyszła pora na prezentację programu artystycznego w wyko- naniu dzieci. Ale zanim to nastąpiło, na scenie wystąpiły pracownice przedszkola i pięknym chórem zaśpiewały piosenkę pt. ,,Czterdzieści lat minęło…” do której słowa napisał na to specjalne wydarzenie Pan Robert Więch.
Program artystyczny w wykonaniu dzieci to przepiękna, barwna, wyśpiewana i wytańczona opowieść o spotkaniu bohaterów najpopularniejszych bajek w bajkowym lesie.
Patrz: galeria zdjęć

Na zakończenie programy wszystkie dzieci złożyły uroczystą Obietnicę przedszkolaków.

                ,,My dzieci z Bajki,
                Będziemy zawsze bawić się i śmiać,
                Będziemy zgłębiać magiczną wiedzę bajek
                I codziennie odwiedzać bajkowa krainę,
                Za dnia i w głębokim śnie,
                Będziemy strzec dobra i zwyciężać zło,
                Będziemy dbać o to,
                By bajka jasno wyznaczała drogę życia”

Następnym punktem uroczystości było wręczenie pamiątkowych statuetek, aktów podziękowań, listów gratulacyjnych władz organu prowadzącego i nadzorującego dla zasłużonych pracowników emerytów i absolwentów przedszkola oraz nagród dyrektora dla pracowników przedszkola.

Punktem kulminacyjnym całej uroczystości było podziękowanie przybyłym gościom za uczestniczenie w jej części oficjalnej, zaproszenie do zwiedzania przedszkola (tablice pamiątkowe, galerie, kroniki i wpisy pamiątkowe do kroniki), zdjęcia pamiątkowe oraz poczęstunek.