JUBILEUSZ 50-LECIA

Aktualności
Nasze przedszkole
Nasz ogród
Teatrzyki  i  koncerty
Ramowy Rozkład Dnia

Akcja "Ćwiczyć każdy może"

VIII Festiwal Piosenki
Zimowej


Dyżur wakacyjny 2017
Rekrutacja na rok szkolny 2018/2019

Kadra
Praca specjalistów
Zajęcia dodatkowe

Rada Rodziców

Ogłoszenia
Nasze osiągnięcia

Koncepcja pracy przedszkola
Statut przedszkola
Podstawa Wychowania Przedszkolnego
EWALUACJA ZEWNĘTRZNA - RAPORT

Ubezpieczenie PZU

Galeria
Kontakt
    Festiwal Piosenki Zimowej


REGULAMIN
VII FESTIWAL PIOSENKI ZIMOWEJ - REGULAMIN VIII FESTIWALU.pdf

KARTA ZGŁOSZENIA DO UDZIAŁU W VIII FESTIWALU PIOSENKI ZIMOWEJ - KARTA ZGLOSZENIA VIII FESTIWALU.pdf

Zgoda rodzica/ opiekuna prawnego na udział dziecka w Festiwalu Piosenki Zimowej - zgoda.pdf______________________________ ________________ ____________________________ __________________________ _____________________________ _____