JUBILEUSZ 50-LECIA

Aktualności
Nasze przedszkole
Nasz ogród
Teatrzyki  i  koncerty
Ramowy Rozkład Dnia

Akcja "Ćwiczyć każdy może"

VIII Festiwal Piosenki
Zimowej


Dyżur wakacyjny 2017
Rekrutacja na rok szkolny 2018/2019

Kadra
Praca specjalistów
Zajęcia dodatkowe

Rada Rodziców

Ogłoszenia
Nasze osiągnięcia

Koncepcja pracy przedszkola
Statut przedszkola
Podstawa Wychowania Przedszkolnego
EWALUACJA ZEWNĘTRZNA - RAPORT

Ubezpieczenie PZU

Galeria
Kontakt
    AKCJA „WICZY KADY MOE”


Nasze przedszkole przystpio do oglnopolskiej akcji  „wiczy kady moe”.  Chcemy aktywnie wpisa si w trwajcy „Rok Szkoy w Ruchu", ktry ogosi Minister Edukacji Narodowej. Wszystkie dziaania „Roku Szkoy w Ruchu" promuj aktywno fizyczn i zdrowy tryb ycia wrd dzieci. Jedn z propozycji jest wanie akcja „wiczy kady moe", zachcajca przedszkola do aktywnego wypeniania czasu dzieciom podczas zaj i zabaw .
Dziaania na rzecz aktywnoci fizycznej w nastpujcych obszarach
zrealizowane w naszym przedszkolu

Obszar nr 1
Ruch w przedszkolu:

W ramach tego obszaru pokazujemy jak aktywnie mona spdza czas w przedszkolu organizujc dzieciom ciekawe zajcia sportowe.

Olimpiada Przedszkolaka
Nie tak dawno w naszym przedszkolu odbyy si zawody sportowe, temat doskonale pasowa do wydarze sportowych na wiecie, poniewa w tym czasie odbywaa si zimowa Olimpiada w Soczi. Dzieci rywalizoway grupami w rnych konkurencjach sportowych, a najmodsze „Krasnale” dopingoway starszych kolegw.
Na koniec dzieci dostay medale i podzikoway sobie za zgodn zabaw.

Zimowe zabawy na niegu
Podczas zimy wcale nie musi by nudno….lubimy spacery w okolicach naszego przedszkola, ale najbardziej uwielbiamy wszystkie zabawy na niegu.

Obszar nr 3
Edukacja zdrowotna

Edukacja zdrowotna ma na celu ksztatowanie u dzieci nawyku dbaoci o zdrowie wasne i innych ludzi oraz umiejtnoci tworzenia rodowiska sprzyjajcego zdrowiu. Podniesienie poziomu wiadomoci w zakresie promowania zdrowia stanowi jeden z kluczowych warunkw upowszechniania zdrowych stylw ycia. Dzieci powinny rozumie potrzeb prawidowego ywienia, koniecznoci codziennych zabiegw higienicznych. Pomagamy odkrywa dzieciom jakie wybory su zdrowiu. Nasze przedszkole po raz kolejny bierze udzia w akcji 5 porcji warzyw, owocw lub soku, oprcz tego staramy si na bieco od najmodszych grup prowadzi zajcia dotyczce zdrowego odywiania.

Grupa I Krasnale

Grupa V Elfy

Obszar nr 6
Ruch poza przedszkolem- zajcia zorganizowane

Bal w przedszkolu
Karnawa to czas zabawy. W naszym przedszkolu po raz kolejny odby si bal przebieracw, ktry jest atrakcyjn i bardzo lubian przez dzieci form rozrywki, dostarczajc im wielu przey i radoci. Zabawy taneczne rozwijaj u dzieci inwencj twrcz, wpywaj na ich poziom koordynacji suchowo – ruchowej i zaspokajaj naturaln potrzeb ruchu.

Wycieczka do Miejskiej Biblioteki Publicznej
Od pocztku roku szkolnego nasze przedszkole nawiza wspprac z Miejsk Bibliotek Publiczn. Podczas trwania zimowej Olimpiady 2014 w Soczi starszaki z grup „Smerfy i Elfy” wybray si na lekcje biblioteczn dotyczc bezpiecznych zabaw  i sportw zimowych. Dzieci w skupieniu wysuchay opowiada czytanych przez pani bibliotekark. Duo radoci sprawi im konkurs plastyczny przygotowany dla nich. Tematem byy ich ulubione sporty zimowe.

Wycieczka na pywalnie i Stadion miejski
Podczas ferii zimowych zorganizowalimy dla naszych przedszkolakw wycieczk na pywalnie miejsk. Nawizalimy wspprac z OSiR Woomin i w dniu  28.02.2014 wybralimy si na wycieczk. Zabawom w wodzie nie byo koca! Nasze przedszkolaki nie wychodziy z basenu, a umiechy na buzi wiadczyy o wspaniale spdzonym dniu!! Odwiedzilimy take nasz woomiski klub sportowy „Huragan”, moglimy obejrze stadion Orodka sportu i rekreacji, trening juniorw rocznika 2002 oraz porozmawia z trenerem.

Obszar nr 7
Indywidualne wsparcie nauczycieli  wychowania przedszkolnego w celu zachcenia dzieci do podejmowania aktywnoci fizycznej

W naszym przedszkolu od niedawna prowadzone s warsztaty dla dzieci zwizane z aktywnoci fizyczn. S nimi zajcia z choreoterapii i gimnastyki korekcyjnej. Warsztaty prowadz panie nauczycielki z naszego przedszkola, ktre posiadaj dodatkowe kwalifikacje w prowadzeniu tego typu zaj.
Gimnastyka korekcyjna
Zajcia z gimnastyki maj form wicze, zabaw i s urozmaicane dziki wykorzystywaniu wielu przyborw do wicze, tak aby dzieci chtnie w nich uczestniczyy.

Choreoterapia
Obejmuje taniec, wiczenia muzyczno-ruchowe, improwizacje ruchowe do wybranej muzyki. Wartoci lecznicze taca, ktre zdecydoway o jego coraz szerszym zastosowaniu to przede wszystkim: spoeczny charakter taca, rnorodno i atrakcyjno form tanecznych oraz moliwo oddziaywania na psychik poprzez ruch i muzyk Choreoterapia rozwija umiejtnoci komunikacyjne, pozwala odkrywa wasn cielesno i wiadomo. Uwalnia emocje, zmniejsza niepokj oraz redukuje stres i uczucia negatywne.

Obszar nr 8
Zorganizowanie imprezy z udziaem najbliszych czonkw rodziny uczniw, np. Rodzinnego Dnia Sportu

Dnia odbyy si w grupie „Smerfy” zajcia otwarte „ Aktywny dzie sportu z rodzicami”.  Rodzice wraz z dziemi wiczyli metod ruchu rozwijajcego Weroniki Sherborn oraz w innych konkurencjach przygotowanych przez nauczycielki. Wsplne zabawy, w ktrych uczestnicz rodzice i ich dzieci dostarczaj wiele radoci a my  moemy przyczyni si do tego, aby wsplnie korzystay z aktywnoci fizycznej.

Rodzinny piknik sportowy
Jak co roku organizujemy piknik sportowy dla dzieci i rodzicw. Mamy nadziej e i w tym roku uda nam si zorganizowa taka imprez. A tu kilka sw dla przypomnienia…
Prawdziwie rodzinna atmosfera zapanowaa w naszym przedszkolu 12 czerwca 2013. Z Okazji Dnia Mamy i Taty odby si Sportowy Piknik Rodzinny pod hasem „W zdrowym ciele zdrowy duch”.
Przybyych rodzicw powitaa i zoya najlepsze yczenia p. dyr. Magorzata Szczeniak, nastpnie rodzice obejrzeli program artystyczny w wykonaniu dzieci ze wszystkich grup wiekowych, uczestniczyli we wsplnej zabawie i plsach ze swoimi pociechami. Dla wszystkich przygotowano wiele atrakcji: mecz piki nonej tatusiw, konkurencje sportowe, przeciganie liny, gra w zbijaka z udziaem mam. Dzieci bawiy si na zamku dmuchanym, skakay na trampolinie tworzyy ludziki z warzyw i kwiatki z bibuy, maloway portrety rodzicw. Dla rodzicw przygotowano dziki wsppracy z sanepidem stoisko pomiaru cinienia i poziomu cukru we krwi. Kady mg  zbada swj krgosup i porozmawia z fizjoterapeut. Dla wszystkich uczestnikw przygotowano zdrowy owocowy poczstunek - wyciskane soki z owocw i warzyw oraz galaretki owocowe, kady mg te zje zdrow, wie marchewk. Pogoda rwnie dopisaa, dziki czemu w bardzo przyjemnej i rodzinnej atmosferze rodzice ze swoimi dziemi spdzili popoudnie. Mamy nadziej, e Festyn Rodzinny zorganizowany w naszym przedszkolu by dla wszystkich dobr zabaw i miym sposobem spdzenia wolnego czasu w gronie rodzinnym.