JUBILEUSZ 50-LECIA

BAJKA dla NiepodległejODDZIAŁ VIII "SÓWKI"

Kształcenie na odległość
Bezpieczeństwo w sieci

Ogłoszenia/Zarządzenia
Praca specjalistów

Aktualności
Nasze przedszkole
Nasz ogród
Teatrzyki  i  koncerty
Ramowy Rozkład Dnia
Nasze osiągnięcia

Akcja "Ćwiczyć każdy może"
Festiwal Piosenki Przedszkolnej
Gminny Konkurs Recytatorski

Dyżur wakacyjny
Rekrutacja na rok szkolny 2021/2022

Kadra
Rada Rodziców

Statut
Koncepcja pracy przedszkola
Podstawa Wychowania Przedszkolnego
EWALUACJA ZEWNĘTRZNA - RAPORT
RODO

Galeria
Kontakt
    Informacje podstawowe

Przedszkole „Bajka” znajduje się w centrum dużego osiedla mieszkaniowego, w sąsiedztwie Zespołu Szkół nr 3. Budynek usytuowany jest w bezpiecznym miejscu, daleko od ulicy. W budynku znajdują się słoneczne sale dydaktyczne, bogato wyposażone w sprzęt i zabawki dostosowane do wieku i potrzeb dzieci, a przestronny hol to miejsce, w którym odbywają się uroczystości, teatrzyki, koncerty, rytmika, ćwiczenia gimnastyczne i zabawy z udziałem wszystkich dzieci. Przedszkole posiada duży plac zabaw otoczony drzewami, wyposażony w sprzęt i zabawki. Jako przedszkole dbamy o wszechstronny rozwój dziecka, uwzględniając jego potrzeby i możliwości rozwojowe. Podejmujemy działania ukierunkowane na współpracę z rodzicami, dla osiągania coraz lepszych efektów pracy z dziećmi. Wykorzystując różne metody pracy, wiele uwagi poświęcamy aktywności twórczej dzieci, kwestiom bezpieczeństwa, zdrowego odżywiania, aktywnemu stylowi życia oraz ekologii. Istotne jest także dla nas dobre przygotowanie dziecka do rozpoczęcia nauki w szkole. Nasze przedszkolaki są aktywne w środowisku lokalnym – uczestniczą w uroczystościach, imprezach, konkursach.