JUBILEUSZ 50-LECIA

BAJKA dla NiepodległejODDZIAŁ VIII "SÓWKI"

Kształcenie na odległość
Bezpieczeństwo w sieci

Ogłoszenia/Zarządzenia
Praca specjalistów

Aktualności
Nasze przedszkole
Nasz ogród
Teatrzyki  i  koncerty
Ramowy Rozkład Dnia
Nasze osiągnięcia

Akcja "Ćwiczyć każdy może"
Festiwal Piosenki Przedszkolnej
Gminny Konkurs Recytatorski

Dyżur wakacyjny
Rekrutacja na rok szkolny 2021/2022

Kadra
Rada Rodziców

Statut
Koncepcja pracy przedszkola
Podstawa Wychowania Przedszkolnego
EWALUACJA ZEWNĘTRZNA - RAPORT
RODO

Galeria
Kontakt
    Nasz budynek


Przedszkole znajduje się w centrum dużego, ciągle rozwijającego się osiedla mieszkaniowego, w sąsiedztwie ZS Nr 3 na ul. Kazimierza Wielkiego 1. Budynek usytuowany jest w bezpiecznym miejscu, daleko od ulicy. W budynku znajdują się 4 przestronne i słoneczne sale dydaktyczne, bogato wyposażone w sprzęt i zabawki dostosowane do wieku i potrzeb dzieci. Przy każdej sali jest duża łazienka.Ogromny, jasny hol pełni funkcję sali, w której odbywają się uroczystości, teatrzyki, koncerty, rytmika, zabawy i ćwiczenia gimnastyczne.W budynku znajdują się również szatnie, pomieszczenia gospodarcze, kuchnia, gabinet do pracy indywidualnej i terapeutycznej (gabinet logopedyczno-psychologiczny), kancelaria dyrektora i intendentki.W placówce zatrudnionych jest 20 osób, w tym 10 nauczycieli z odpowiednimi kwali-fikacjami pedagogicznymi do pracy w przedszkolu, którzy ustawicznie doskonalą się , wzbogacają swój warsztat pracy, uczestniczą w szkoleniach, kursach, podejmują studia podyplomowe.