JUBILEUSZ 50-LECIA

Aktualności
Nasze przedszkole
Nasz ogród
Teatrzyki  i  koncerty
Ramowy Rozkład Dnia
Nasze osiągnięcia

Akcja "Ćwiczyć każdy może"
Festiwal Piosenki Przedszkolnej
Gminny Konkurs Recytatorski

Dyżur wakacyjny
Rekrutacja na rok szkolny 2018/2019

Kadra
Praca specjalistów

Rada Rodziców

Statut
Koncepcja pracy przedszkola
Podstawa Wychowania Przedszkolnego
EWALUACJA ZEWNĘTRZNA - RAPORT

Ubezpieczenie PZU

Galeria
Kontakt
    Programy i akcjeProgram Powszechnej Dwujzycznoci "Dwujzyczne Dzieci"


Certyfikat potwierdzajcy moliwo korzystania z materiaw Programu Baby Beetles i Tom and Keri.
Podr do Eko-Krainy


Mio nam poinformowa, e nasze przedszkole otrzymao kolejny certyfikat Akademii Zdrowego Przedszkolaka, tym razem za realizacj programu XIII akcji pod hasem „Podr do Eko-Krainy”.Cae sprawozdanie - zobacz
R.C.Udzia w projekcie Akademia Zdrowego Przedszkolaka


Najstarsza grupa dzieci w naszym przedszkolu – oddzia V „Elfy”, po raz pierwszy wzia udzia w projekcie „Akademia Zdrowego Przedszkolaka”, realizujc program „Przedszkolak Peen Zdrowia” na rok 2014/2015. Celem nadrzdnym programu jest propagowanie zdrowego trybu ycia w aspekcie zdrowego ywienia, postawy proekologicznej i aktywnoci fizycznej.

Cae sprawozdanie - zobacz
R.C.Gra Grosza 2014


Tradycj naszego przedszkola sta si udzia w akcji „Gra Grosza”, ktr ju od
15 lat organizuje Towarzystwo Nasz Dom. Przedszkolaki i ich rodzice, i tym razem bardzo chtnie zbierali monety, decydujc si na pomoc dzieciom z rnych placwek opiekuczo-wychowawczych.
W tym roku zebralimy mniej monet ni w roku ubiegym tj. 8627 sztuk, jednak czna kwota zebranych pienidzy bya wiksza, a mianowicie 252,49 z.

Protok zbirki 2014 - zobacz

Darczycom serdecznie dzikujemy!!!

K. S.AKCJA „WICZY KADY MOE”
Z wielk przyjemnoci informujemy, e nasze przedszkole dostao tytu  „Przedszkole w ruchu” i zostao wpisane na map przedszkoli promujcych aktywne zajcia sportowe. 

Zobacz co musielimy zrobi aby dosta tytu "Przedszkole w ruchu"
 Gra Grosza 2013


Grudzie to czas, kiedy lubimy obdarowywa innych prezentami. Szczeglnie cieszy nas, gdy nasze podarki przynosz innym rado. Dlatego przedszkolaki z „Bajki” wraz z rodzicami, jak co roku, aktywnie wczyli sie do zbirki monet w ramach akcji „Gra Grosza 2013”, organizowanej przez Towarzystwo Nasz Dom. Celem akcji jest zbieranie funduszy na pomoc dzieciom wychowujcym si poza wasn rodzin, w tym na tworzenie i dofinansowanie domw dla dzieci, rodzinnych domw dziecka, pogotowi rodzinnych, zawodowych rodzin zastpczych oraz najbardziej potrzebujcych domw dziecka, ktre realizuj prorodzinne programy wychowawcze.
Akcja w naszym przedszkolu cieszya si duym zainteresowaniem, zarwno wrd dzieci , jak i dorosych. Udao si nam zebra 9279 monet na czn kwot 219, 94 z.
Dzikujemy wszystkim, ktrzy podzielili si z z potrzebujcymi dziemi przysowiowym groszem.

Protok zbirki 2013 - zobacz
K.S.