JUBILEUSZ 50-LECIA

Aktualności
Nasze przedszkole
Nasz ogród
Teatrzyki  i  koncerty
Ramowy Rozkład Dnia
Nasze osiągnięcia

Akcja "Ćwiczyć każdy może"
Festiwal Piosenki Przedszkolnej
Gminny Konkurs Recytatorski

Dyżur wakacyjny
Rekrutacja na rok szkolny 2018/2019

Kadra
Praca specjalistów

Rada Rodziców

Statut
Koncepcja pracy przedszkola
Podstawa Wychowania Przedszkolnego
EWALUACJA ZEWNĘTRZNA - RAPORT

Ubezpieczenie PZU

Galeria
Kontakt
    RADA RODZICÓW
przy PRZEDSZKOLU nr 6 im. „Bajka” w WOŁOMINIE
ROK SZKOLNY 2017/2018

Uchwała Nr 1/2017/2018 Rady Rodziców  Przedszkola nr 6  im. „Bajka” w Wołominie z dnia 11 października 2017 r. w sprawie ukonstytuowania się nowo powołanej Rady Rodziców na rok szkolny 2017/2018
Na podstawie art.80 ust. 1, art. 83 ust. 1 ustawy Prawo oświatowe z dnia 14 grudnia 2016 r. (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 59, z późn. zm.)

PREZYDIUM RADY RODZICÓW
1.    Pani Marta Dźwigała - Przewodnicząca
2.    Pan  Jan Dobkowski - Sekretarz
3.    Pani Kinga Kur - Skarbnik


KOMISJA REWIZYJNA
1.    Pani Agnieszka Ziółkowska - Przewodnicząca
2.    Pan Grzegorz Truszkowski
3.    Pani Magdalena Mazur


Wołomin, dnia 11 października 2017 r.1. Regulamin Rady Rodziców - zobacz
2. Plan działalności Rady Rodziców - zobacz
3. Zestawienie finansowe styczeń-czerwiec roku szkolnego 2016/2017 - zobacz
4. Konto bankowe II półrocze roku szk. 2016/2017 - zobacz