JUBILEUSZ 50-LECIA

Aktualności
Nasze przedszkole
Nasz ogród
Przedszkolny kalendarz
Teatrzyki  i  koncerty
Ramowy Rozkład Dnia

Akcja "Ćwiczyć każdy może"
IV Mistrzostwa w piłce nożnej przedszkolaków

VIII Festiwal Piosenki
Zimowej


Dyżur wakacyjny 2017
Rekrutacja na rok szkolny 2017/2018


Kadra
Praca specjalistów
Zajęcia dodatkowe

Rada Rodziców
  Dla rodziców

Ogłoszenia
Nasze osiągnięcia

Koncepcja pracy przedszkola
Statut przedszkola
Podstawa Wychowania Przedszkolnego
EWALUACJA ZEWNĘTRZNA - RAPORT

Ubezpieczenie PZU
Zestaw programów wychowania przedszkolnego

Galeria
Kontakt
    RADA RODZICÓW
przy PRZEDSZKOLU nr 6 im. „Bajka” w WOŁOMINIE
ROK SZKOLNY 2016/2017

Uchwała Nr 1/2016/2017 Rady Rodziców przy Przedszkolu nr 6 im. „Bajka” w Wołominie z dnia 21 września 2016r. w sprawie ukonstytuowania nowo powołanej Rady Rodziców na rok szkolny 2016/2017

Na podstawie art.53 ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty (tekst jednolity: Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz.2572 z późn. zm.)

PREZYDIUM RADY RODZICÓW
1. Pani Olga Pruszyńska – przewodnicząca (oddz. V)
2. Pani Kinga Kur – wiceprzewodnicząca (oddz. III)
3. Pani Marta Dźwigała – sekretarz (oddz. II)

KOMISJA REWIZYJNA
1. Pani Elżbieta Makowska – przewodnicząca (oddz. IV)
2. Pan Łukasz Nowodworski – członek Kom. Rew. (oddz. I)
3. Pan Szymon Grudkowski – członek Kom. Rew. (oddz. VI)

Wołomin, dnia 8 grudnia 2016 r.1. Regulamin Rady Rodziców - zobacz
2. Plan działalności Rady Rodziców - zobacz
3. Preliminarz Rady Rodziców - zobacz
4. Zestawienie I półrocze - księga kasowa od IX.2016 do I.2017 - zobacz
5. Rozliczenie konto bankowe od IX.2016 do I.2017  - zobacz