JUBILEUSZ 50-LECIA

BAJKA dla Niepodległej

Aktualności
Nasze przedszkole
Nasz ogród
Teatrzyki  i  koncerty
Ramowy Rozkład Dnia
Nasze osiągnięcia

Akcja "Ćwiczyć każdy może"
Festiwal Piosenki Przedszkolnej
Gminny Konkurs Recytatorski

Dyżur wakacyjny
Rekrutacja na rok szkolny 2018/2019

Kadra
Praca specjalistów

Rada Rodziców

Statut
Koncepcja pracy przedszkola
Podstawa Wychowania Przedszkolnego
EWALUACJA ZEWNĘTRZNA - RAPORT

Ubezpieczenie PZU

Galeria
Kontakt
    Rekrutacja na rok szkolny 2018/2019Listy dzieci przyjętych i nieprzyjętych do Przedszkola nr 6 "Bajka" w Wołominie na rok szk. 2018/2019 można sprawdzić na tablicy ogłoszeń w przedszkolu i zapoznać się z ważnymi informacjami dla rodziców - jak poniżej:

Porozumienia w sprawie korzystania z usług Przedszkola nr 6 „Bajka” na rzecz dziecka przyjętego do przedszkola na rok szk. 2018/2019 - zobacz

Pierwsze zebranie informacyjne dla rodziców dzieci nowoprzyjętych do Przedszkola nr 6 im. „Bajka’ w Wołominie - zobacz

Rekrutacja uzupełniająca - zobacz

POSTĘPOWANIE ODWOŁAWCZE - zobacz

Od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej przysługuje tryb odwoławczy - zobaczREKRUTACJA - OGŁOSZENIE

UWAGA!!!
Dnia 6 kwietnia 2018r. od godziny 15.00 na indywidualnych kontach rodziców
na stronie internetowej www.nabor.pcss.pl/wolomin
można sprawdzić status zakwalifikowania kandydata.

Od 9 do 13 kwietnia 2018r. rodzice dzieci zakwalifikowanych potwierdzają wolę przyjęcia dziecka do przedszkola
 w postaci pisemnego oświadczenia.

Prosimy o zalogowanie się na stronie www.nabor.pcss.pl/wolomin,
pobranie oświadczenia, wypełnienia i dostarczenia do przedszkola.

Dzieci z rocznika 2012 zgłoszone do obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego
otrzymują status kandydat zakwalifikowany.

Rodzice dzieci zakwalifikowanych przesuniętych do innych przedszkoli
potwierdzają wolę przyjęcia dziecka do przedszkola w postaci pisemnego oświadczenia
w przedszkolu, do którego zostały przesunięte.

Dzieci niezakwalifikowane mogą brać udział
w dalszej rekrutacji uzupełniającej od dnia 24 kwietnia.


OGŁOSZENIE O REKRUTACJI DO PRZEDSZKOLA NA ROK SZKOLNY 2018/2019 dla dzieci 6-letnich (rocznik 2012) - zobacz

OGŁOSZENIE O REKRUTACJI DO PRZEDSZKOLA NR 6 „BAJKA” W WOŁOMINIE NA ROK SZKOLNY 2018/2019 - zobacz

Zarządzenie nr 25/2018 Burmistrza Wołomina - zobacz
Uchwała nr XXXV-39/2017 Rady Miejskiej w Wołominie - rejonizacja.pdf

Wniosek o przyjęcie do przedszkola - www.nabor.pcss.pl /wolomin
______________________________ ________________ ____________________________ __________________________ _____________________________ _____