JUBILEUSZ 50-LECIA

BAJKA dla Niepodległej

Aktualności
Nasze przedszkole
Nasz ogród
Teatrzyki  i  koncerty
Ramowy Rozkład Dnia
Nasze osiągnięcia

Akcja "Ćwiczyć każdy może"
Festiwal Piosenki Przedszkolnej
Gminny Konkurs Recytatorski

Dyżur wakacyjny
Rekrutacja na rok szkolny 2019/2020

Kadra
Praca specjalistów

Rada Rodziców

Statut
Koncepcja pracy przedszkola
Podstawa Wychowania Przedszkolnego
EWALUACJA ZEWNĘTRZNA - RAPORT
RODO

Ubezpieczenie PZU

Galeria
Kontakt
    Ubezpieczenie


UBEZPIECZENIE OD NASTĘPSTW 
NIESZCZĘŚLIWYCH WYPADKÓW DZIECI
ROK SZKOLNY 2018/2019
INFOLINIA - 801 102 102
POLISA UBEZPIECZENIOWA PZU EDUKACJA
NR 1022637950

 

Ogólne Warunki PZU - zobacz