JUBILEUSZ 50-LECIA

Aktualności
Nasze przedszkole
Nasz ogród
Teatrzyki  i  koncerty
Ramowy Rozkład Dnia

Akcja "Ćwiczyć każdy może"

VIII Festiwal Piosenki
Zimowej


Dyżur wakacyjny 2017
Rekrutacja na rok szkolny 2018/2019

Kadra
Praca specjalistów
Zajęcia dodatkowe

Rada Rodziców

Ogłoszenia
Nasze osiągnięcia

Koncepcja pracy przedszkola
Statut przedszkola
Podstawa Wychowania Przedszkolnego
EWALUACJA ZEWNĘTRZNA - RAPORT

Ubezpieczenie PZU

Galeria
Kontakt
    Ubezpieczenie


UBEZPIECZENIE OD NASTĘPSTW 
NIESZCZĘŚLIWYCH WYPADKÓW DZIECI
ROK SZKOLNY 2017/2018
INFOLINIA - 801 102 102
POLISA UBEZPIECZENIOWA PZU EDUKACJA
NR 1022637950

 

Ogólne Warunki PZU - zobacz