JUBILEUSZ 50-LECIA

BAJKA dla NiepodległejODDZIAŁ VIII "SÓWKI"

Kształcenie na odległość
Bezpieczeństwo w sieci

Ogłoszenia/Zarządzenia
Praca specjalistów

Aktualności
Nasze przedszkole
Nasz ogród
Teatrzyki  i  koncerty
Ramowy Rozkład Dnia
Nasze osiągnięcia

Akcja "Ćwiczyć każdy może"
Festiwal Piosenki Przedszkolnej
Gminny Konkurs Recytatorski

Dyżur wakacyjny
Rekrutacja na rok szkolny 2021/2022

Kadra
Rada Rodziców

Statut
Koncepcja pracy przedszkola
Podstawa Wychowania Przedszkolnego
EWALUACJA ZEWNĘTRZNA - RAPORT
RODO

Galeria
Kontakt
    Zarys historyczny


Nasze przedszkole ma już 40 lat. A wszystko zaczęło się w 1966 roku.  Początki działalności organizacyjnej związane są z osobą pani Henryki Maciejewskiej, która natychmiast nawiązała owocną współpracę z dyrekcją Zakładów Stolarki Budowlanej w Wołominie. Placówka otrzymała lokal mieszkaniowy na parterze bloku nr 3 przy ul. Zakładowej. Dwa pokoje przeznaczono do zajęć z dziećmi, jeden na szatnię oraz maleńką kuchnię. Wówczas przedszkole było jednooddziałowe (3-6 latki). Pierwszą nauczycielką była pani Sabina Długołęcka (obecnie Roszkowska).
Po roku funkcjonowania, dzięki pomocy Spółdzielni Mieszkaniowej, placówka po-większyła się o dodatkowe lokale. Zakład Stolarki Budowlanej przeprowadził gruntowny remont, którego pokrył koszty. W taki sposób Przedszkole nr 6 na oś. Słoneczna zajmowało odtąd część parteru bloku mieszkalnego nr 3. Powiększyło się tez grono pedagogiczne. W ro-ku szk.1967/68 obok Sabiny Roszkowskiej pracowały: Anna Wojtkowska i Alicja Mikowiec. Rok później doszły: Zofia Jendrychewicz ( obecnie Bodzon) i Zofia Michalak.
Z końcem roku szk. 1972/73 pani Maciejewska obarczona licznymi obowiązkami (kierownik, wizytator metodyczny), rezygnuje z pełnienia obowiązków kierownika, a na swoje miejsce wysuwa władzom oświatowym kandydaturę pani Bożeny Szczęsnej.
W latach 1973 – 80 przeważały w przedszkolu dzieci pracowników Stolarki, dlatego przedszkole otrzymywało od zakładu wszelką pomoc w organizowaniu warunków wychowa- nia i nauczania: udostępnienie świetlicy na wszelkie uroczystości przedszkolne, autokarów na wycieczki itp.
W latach 80-tych do grona pedagogicznego doszły: Władysława Jaworska, Jolanta Świerszcz i Danuta Piłczyńska.
1 września 1999r. stanowisko dyrektora objęła pani mgr Małgorzata Szcześniak, która szybko rozpoczęła starania o generalny remont. Udało się. Rok szkolny 2000/01 rozpoczął się w zmodernizowanym, nowoczesnym i estetycznie wyposażonym przedszkolu. Zadbano także o wymianę sprzętu w ogrodzie.
Rok szkolny 2003/04 przedszkole rozpoczyna w nowym lokalu przy ul. Kazimierza Wielkiego 1 na oś. Niepodległości. Z dniem 1 września 2004r. przedszkole powiększa się o dwa oddziały i staje się jedyny przedszkolem w rejonie dwóch wielkich wołomińskich osiedli mieszkaniowych.