JUBILEUSZ 50-LECIA

BAJKA dla NiepodległejODDZIAŁ VIII "SÓWKI"

Kształcenie na odległość
Bezpieczeństwo w sieci

Ogłoszenia/Zarządzenia
Praca specjalistów

Aktualności
Nasze przedszkole
Nasz ogród
Teatrzyki  i  koncerty
Ramowy Rozkład Dnia
Nasze osiągnięcia

Akcja "Ćwiczyć każdy może"
Festiwal Piosenki Przedszkolnej
Gminny Konkurs Recytatorski

Dyżur wakacyjny
Rekrutacja na rok szkolny 2022/2023

Kadra
Rada Rodziców

Statut
Koncepcja pracy przedszkola
Podstawa Wychowania Przedszkolnego
EWALUACJA ZEWNĘTRZNA - RAPORT
RODO

Galeria
Kontakt
    JUBILEUSZ 50-LECIA PRZEDSZKOLA NR 6 „BAJKA”


Złoty jubileusz przedszkola „Bajka” był nie małym wydarzeniem dla całej naszej społeczności. Długie przygotowania do tak ważnej uroczystości angażowały nie tylko dzieci i całą kadrę pracowniczą, ale również absolwentów, którzy opuścili mury przedszkola przed kilkunastu laty.
To już „od 50 lat wychowujemy najmłodszych mieszkańców naszego miasta” wspominała z dumą  Pani dyrektor przedszkola – Małgorzata Szcześniak.

RYS HISTORYCZNY

Przedszkole powstało w 1966r.. Mieściło się na parterze, w bloku nr 3 na osiedlu Słoneczna i zajmowało wówczas trzy mieszkania. W zamyśle prowizoryczne, funkcjonowało pod tym adresem 37 lat. Warunki lokalowe były trudne, ale jak wspominają pracownicy atmosfera była domowa, życzliwa i pełna zaufania. Na początku XXI wieku, a dokładnie w 2003 roku, dzięki decyzji Burmistrza Wołomina i Rady Miejskiej, Przedszkole nr 6 zostało przeniesione
do wyremontowanego skrzydła Zespołu Szkół nr 3 przy ul. Kazimierza Wielkiego 1, gdzie mieści się i funkcjonuje do dnia dzisiejszego. Na przestrzeni 50 lat istnienia, przedszkole zmieniło swoją organizację – z dwuoddziałowego stało się przedszkolem sześciooddziałowym.
Niewątpliwie ważnym wydarzeniem było również nadanie imienia w 2006 roku. Od tamtej chwili Przedszkole nr 6 zaszczytnie nosi imię „Bajka”.OBCHODY UROCZYSTOŚCI

Dnia 30 listopada 2016 roku, licznie zebranych gości powitały Pani dyrektor Małgorzata Szcześniak oraz Pani wicedyrektor Iwona Starzyńska. Wśród nich przedszkole miało zaszczyt gościć:
Panią Elżbietę Radwan- Burmistrza Wołomina;
Panią Halinę Bonecką- Wiceprzewodniczącą Rady Powiatu;
Pana Jerzego Mikulskiego- Wiceprzewodniczącego Rady Powiatu;
Pana Adama Beredę- Przewodniczącego Komisji Oświaty;
Radnych Rady Miejskiej w Wołominie;
Ks. Witolda Gajdę- Proboszcza Parafii Matki Bożej Częstochowskiej w Wołominie;
Dyrektorów jednostek organizacyjnych Gminy Wołomin;
Panią Jolantę Sawicką- Jurek- Przewodniczącą Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego NSZZ Solidarność;
Panią Katarzynę Kadzidłowską- Prezesa Związku Nauczycielstwa Polskiego oddział Wołomin oraz Panią Annę Wojtkowską- członka Zarządu ZNP oddziału Wołomin;
Panią Annę Jaworską- Prezesa Towarzystwa Przyjaciół Dzieci;
Dyrektorów przedszkoli i szkół Gminy Wołomin;
Panią Sabinę Roszkowską- Prezesa Klubu Seniora „Słoneczna” w Wołominie;
Sponsorów i przyjaciół przedszkola;
Radę Rodziców Przedszkola nr 6 wraz z przewodniczącą p. Olgą Pruszyńską;
Absolwentów przedszkola;
Emerytowanych i obecnych pracowników przedszkola;
Podczas przemówienia Pani dyrektor podziękowała wszystkim tym, którzy poprzez pracę w naszym przedszkolu przez pół wieku tworzyli jego historię. Wyraziła uznanie dla dyrektorów, nauczycieli, pracowników administracji i obsługi, którzy wpłynęli na jego rozwój. Wśród nich: p. Henryka Maciejewska, p. Bożena Szczęsna, p. Sabina Roszkowska, p. Irena Kałuska, p. Jolanta Świerszcz, p. Bronisława Podolak i  p. Zofia Koc. Pani dyrektor nie zapomniała również wspomnieć
o nauczycielach i pracownikach przedszkola, których nie ma już wśród nas. Byli to m.in.: p. Danuta Piłczyńska, p. Henryka Marek, p. Władysława Bagińska, . Romualda Rybałtowka i p. Zofia Bodzon.CZĘŚĆ ARTYSTYCZNA

Występy artystyczne rozpoczęli absolwenci przedszkola - uczniowie Gimnazjum Nr 1 i Nr 3 w Wołominie, którzy z entuzjazmem podjęli się udziału w obchodach pięćdziesięciolecia przedszkola. Swój występ przygotowywali pod kierownictwem nauczycielki przedszkola Pani Grażyny Markowskiej. Udział wzięli: Ewa Szubka, Sandra Trapszo, Aleksander Żebrowski, Jakub Kulesza, Kacper Adamczyk, Emil Kroszkiewicz, Gabriela Kurek, Mateusz Orzechowski, Rafał Stachyra, Adam Antończak, Michał Kowalewski, Zuzanna Markowska, Julia Jabłońska, Julia Madziar, Agata Jaworek, Wiktoria Kostrzewa, Mikołaj Janowski i Amadeusz Radomski.
Następnie przyszła pora na prezentację multimedialną o naszym przedszkolu, której autorką jest p. Renata Sobota. Prezentacja ta przedstawiała w skrócie nie tylko historię naszego przedszkola, jego losy związane ze zmianą siedziby, ale również pracę wszystkich, którzy byli i są po dziś dzień z nim związani.Po prezentacji czas na występy mieli już obecni wychowankowie naszego przedszkola. Rozpoczynając od najmłodszej grupy trzylatków - „Krasnale”. Dzieci wraz ze swoją wychowawczynią p. Magdaleną Rutkowską zaprezentowały taniec do piosenki „Małe czerwone jabłuszko”. Pomimo tak krótkiej przygody w naszym przedszkolu, dzieci zatańczyły przepięknie. Kolejną grupą występującą na scenie była grupa czterolatów - „ Misie” prowadzona przez p. Ewelinę Wieliczko. Dzieci oprócz kwestii mówionych, zatańczyły do piosenki w języku angielskim „ Gumi Bear Dance”. Występ ten niewątpliwie zrobił duże wrażenie wśród gości. Następną grupą prezentującą swój występ była grupa pięciolatków - „Smerfy”, którą przygotowywały p. Bożena Kowalczyk – Zarzecka i p. Joanna Pląska. Dzieci z tej grupy zaprezentowały piosenkę „Zimowa kołysanka”, grając ją na instrumentach perkusyjnych. Występ poprzez swoją formę nie należał do łatwych, ale dzieci dzięki dobremu przygotowaniu zagrały bezbłędnie. W przerwie na oklaski na scenę wyszła jedna z dwóch grup sześciolatków - „Plastusie” wychowawcą grupy jest p. Grażyna Markowska a pedagogiem p. Marzena Leontiew. Dzieci oprócz kwestii mówionych przygotowały również taniec „ Le Bastringlo”, który wymagał od wychowanków nienagannego poczucia rytmu. Dodatkowo grupa ta zaprezentowała piosenkę „Osiedlowe przedszkole” zaśpiewaną w tercecie. Ostatnią grupą prezentującą swój występ była grupa „Elfy”, której wychowawczyniami są p. Kinga Sienkiewicz i p. Renata Cierlicka. Grupa przygotowała okolicznościowe wiersze oraz zaprezentowała taniec „Polonez” przy akompaniamencie p. Roberta Więcha. Występ udał się znakomicie, przez chwilę wielu z nas przypomniało sobie czasy liceum.
Po występach wychowanków przedszkola na scenę powrócili absolwenci z piosenką „Przedszkole mój drugi dom” oraz piosenką „Ale to już było” wykonaną przez Wiktorię Kostrzewę- absolwentkę naszego przedszkola. Na koniec części artystycznej wszyscy odśpiewali Hynm Przedszkola.
Pani dyrektor z pomocą „dobrej wróżki” wręczyła upominki- znaczki okolicznościowe dla absolwentów, na ręce Ewy Szubki.PRZEMÓWIENIA OKOLICZNOŚCIOWE

Podczas uroczystości był również czas na przemówienia okolicznościowe. Od naszych szanownych gości usłyszeliśmy wiele ciepłych słów i życzeń. Otrzymaliśmy listy gratulacyjne i różnego rodzaju upominki, które bedą służyły naszym dzieciom. Głos zabrali:
Pani Elżbieta Radwan- Burmistrz Wołomina;
Pani Halina Bonecka- Wiceprzewodnicząca Rady Powiatu i Dyrektor Zespołu Ekonomiczno-Administracyjnego Szkół i Przedszkoli w Wołominie;
Pan Jerzy Mikulski- Wiceprzewodniczący Rady Powiatu;
Ks. Witold Gajda- Proboszcz Parafii Matki Bożej Częstochowskiej w Wołominie;
Pani Izabela Bąk- Dyrektor Miejskiego Domu Kultury;
Pani Sabina Roszkowska- Prezes Klubu Seniora „Słoneczna”;
Pani Anna Jaworska- Prezes Towarzystwa Przyjaciół Dzieci.WRĘCZANIE STATUETEK

W podziękowaniu rodzicom, władzom samorządowym i gminnym, Kuratorium, duchowieństwu oraz przyjaciołom naszego przedszkola za życzliwość, dobre słowo wsparcie i pomoc, Pani dyrektor  wręczała statuetki a w ślad za nią „dobra wróżka” uhonorowywała wszystkich piękną różą.

Statuetki otrzymali:
Pani Elżbieta Radwan- Burmistrz Wołomina;
Pani Halina Bonecka- Wiceprzewodnicząca Rady Powiatu i Dyrektor Zespołu Ekonomiczno- Administracyjnego Szkół i Przedszkoli w Wołominie;
Pan Jerzy Mikulski- Wiceprzewodniczący Rady Powiatu;
Ks. Witold Gajda- Proboszcz Parafii Matki Bożej Częstochowskiej w Wołominie;
Pani Sabina Roszkowska- Prezes Klubu Seniora „Słoneczna” – emerytowana nauczycielka Przedszkola nr 6, która przepracowała w naszym Przedszkolu aż 35 lat;
Pani Olga Pruszyńska- Przedstawicielka Rodziców i od dwóch kadencji Przewodnicząca Rady Rodziców.WRĘCZENIE DYPLOMÓW


Ze szczególnym podziękowaniem za trud długoletniej pracy dla Wołomińskiej Oświaty i najmłodszych mieszkańców p. Elżbieta Radwan Burmistrza Wołomina wręczyła p. Teresie Piotrowskiej i p. Krystynie Zbrzeźniak dyplom i album książkowy.

KONKURS LITERACKI

Po wręczeniu dyplomów nadszedł czas na ogłoszenie wyników konkursu literackiego „Bajka dla Bajki”. Dostarczone prace pisane były przez rodziców a ilustrowane własnoręcznie przez dzieci. Bajki zostały zebrane, oprawione i wystawione do zapoznania. Dyplomy i nagrody wręczane przez Panią Burmistrz otrzymali wszyscy uczestniczy konkursu tj.:
p. Beata Białek z córką Julią;
p. Agnieszka Dobrowolska z córką Krysią;
p. Justyna Gregorczuk z synem Czarkiem;
p. Danuta Kozłowska z wnuczką Igą;
p. Mariola Lesisz z córką Amelią;
p. Anna Obłuska z córką Magdaleną;
p. Dorota Paczek z córkami Natalią i Patrycją;
p. Weronika Żukowska- Satora z dziećmi Kasią i Dominikiem;
p. Alicja Święcicka z córką Roksaną.
Jury natomiast szczególnie wyróżniło:
p. Elżbietę Krysak z córką Zuzią
p. Emilię Ochmańską z córką Wiktorią.Na zakończenie i uczczenie uroczystości, został podany przepyszny tort udekorowany w logo przedszkola Bajka, dla wszystkich dzieci, rodziców i zaproszonych gości. Przy wyjściu czekała na gości wystawa fotograficzna ilustrująca codzienne życie przedszkola dawniej i dziś. W tym uroczystym dniu zostały wyłożone kroniki przedszkolne w których można było dokonać pamiątkowego wpisu, foldery przygotowane specjalnie na uroczystość oraz „bajkowe krówki”.
Trudno uwierzyć, że nasza Bajka ma już pięćdziesiąt lat, niemniej jednak jest to prawdą. Przez minione lata w przedszkolu zmieniło się wiele - zamiast dawnych mebli, pomocy dydaktycznych pojawiły się komputery, tablice interaktywne, przedszkole wkroczyło w XXI wiek. Ale przez tyle lat nie zmieniło się jedno, dla nas wciąż najważniejsze jest dziecko, które przekracza próg naszej Bajki.„Piosenka przebrzmi,
poemat zachwyci,
wielka drama
wzruszy namiętność,
ale bajka nauczy,
bajka w pamięci zostanie,
z pamięci przejdzie do serca,
z serca w życie praktyczne
i wyda owoc,
owoc pożyteczny.”

Stanisław Jachowicz

Opracowała Marzena Leontiew
Folder 50-lecie Przedszkola nr 6 im. Bajka - zobacz

Zbiór bajek napisanych przez rodziców wraz z dziećmi na konkurs literacki organizowany przez Przedszkole nr 6 im. „Bajka” w Wołominie - zobaczZobacz także Jubileusz 45-lecia - zobacz______________________________ ________________ ____________________________ __________________________ _____________________________ _____