JUBILEUSZ 50-LECIA

BAJKA dla NiepodległejODDZIAŁ VIII "SÓWKI"

Kształcenie na odległość
Bezpieczeństwo w sieci

Ogłoszenia/Zarządzenia
Praca specjalistów

Aktualności
Nasze przedszkole
Nasz ogród
Teatrzyki  i  koncerty
Ramowy Rozkład Dnia
Nasze osiągnięcia

Akcja "Ćwiczyć każdy może"
Festiwal Piosenki Przedszkolnej
Gminny Konkurs Recytatorski

Dyżur wakacyjny
Rekrutacja na rok szkolny 2022/2023

Kadra
Rada Rodziców

Statut
Koncepcja pracy przedszkola
Podstawa Wychowania Przedszkolnego
EWALUACJA ZEWNĘTRZNA - RAPORT
RODO

Galeria
Kontakt
    Festiwal Piosenki Przedszkolnej


REGULAMIN IX FESTIWALU PIOSENKI PRZEDSZKOLNEJ „BAJKOWE PRZEBOJE” 2018
- Regulamin.docx

KARTA ZGŁOSZENIA DO UDZIAŁU W IX FESTIWALU PIOSENKI PRZEDSZKOLNEJ „BAJKOWE PRZEBOJE” 2018 - załacznik_nr1.docx

Zgoda rodzica/ opiekuna prawnego na udział dziecka w Festiwalu Piosenki Przedszkolnej „Bajkowe Przeboje” 2018 - załacznik_nr2.docx______________________________ ________________ ____________________________ __________________________ _____________________________ _____