JUBILEUSZ 50-LECIA

BAJKA dla NiepodległejODDZIAŁ VIII "SÓWKI"

Kształcenie na odległość
Bezpieczeństwo w sieci

Ogłoszenia/Zarządzenia
Praca specjalistów

Aktualności
Nasze przedszkole
Nasz ogród
Teatrzyki  i  koncerty
Ramowy Rozkład Dnia
Nasze osiągnięcia

Akcja "Ćwiczyć każdy może"
Festiwal Piosenki Przedszkolnej
Gminny Konkurs Recytatorski

Dyżur wakacyjny
Rekrutacja na rok szkolny 2022/2023

Kadra
Rada Rodziców

Statut
Koncepcja pracy przedszkola
Podstawa Wychowania Przedszkolnego
EWALUACJA ZEWNĘTRZNA - RAPORT
RODO

Galeria
Kontakt
    KrasnaleDoświadczenia i eksperymenty


Dzieci bardzo lubią doświadczać i eksperymentować. Zimą zabawy ze śniegiem dostarczają mnóstwo emocji. Dzisiejsze zajęcie było doskonałą okazją do rozbudzania zainteresowań dzieci, bowiem rolą nauczyciela jest nauczenie dzieci dokładnego obserwowania za pomocą zmysłów otaczającego świata, a przy okazji kształtowania uwagi dzieci – m. in. koncentracji i zainteresowania.


Ruch


Ruch jest dla dziecka niezbędnym warunkiem rozwoju fizycznego, psychicznego i społecznego. Stanowi nieodłączną część życia dziecka, które w tym okresie charakteryzuje się dużą ruchliwością wynikającą z potrzeby wyżycia się. Aktywność ruchowa pobudza i stymuluje rozwój dziecka w każdej sferze: fizycznej, społecznej, estetycznej, umysłowe i emocjonalnej oraz zapewnia jego optymalny rozwój i zdrowie. Podczas zajęć ruchowych dziecko gromadzi wrażenia i spostrzeżenia, wzbogaca swoje doświadczenia, wyobrażenia, pojęcia, kształci pamięć, uwagę i myślenie. Ćwicząc w grupie podporządkowuje się ogółowi, słucha, przestrzega przyjęte normy współżycia, kształtuje swój charakter, uczucia i wolę. Muzyka


Muzyka powinna  pojawiać się w życiu małego dziecka każdego dnia, a zajęcia muzyczne mogą być dla dzieci źródłem radości, dawać odprężenie oraz ożywiać pracę umysłu. Obcowanie z muzyką rozładowuje napięcie emocjonalnemu dzieci, zatem muzyka ma również działanie terapeutyczne. Pobudza bowiem nie tylko współpracę półkul mózgowych, lecz pomaga również w koordynacji ruchowej, angażując umysł i ciało, rozum i psychikę, intelekt i emocje. Poszerza inteligencję, pamięć, spostrzegawczość, refleks. Uczy koncentracji.
Muzykowanie, czyli po prostu gra na instrumentach  niesie ze sobą wartości uspołeczniające oraz przeżycia estetyczne. Jednak najbardziej istotnym walorem tej formy jest jej atrakcyjność. Każde zetknięcie się dzieci z instrumentami wywołuje wzmożoną aktywność, radość czy entuzjazm.


Zajęcia plastyczne


Dzięki malowaniu dziecko ma możliwość ekspresji własnych uczuć, czynność ta pozwala przedszkolakowi na zaspokojenie charakterystycznej dla tego wieku potrzeby działania i spożytkowania energii w pożyteczny sposób. Zajęcia plastyczne dla dzieci pozwalają im ponadto na poprawę ich koordynacji wzrokowo-ruchowej.

Zapachowe świece

zobacz zdjęcia
Dzisiaj Krasnale własnoręcznie wykonały zapachowe świece parafinowe. Dzięki takim zajęciom dzieci doskonaliły swoją kreatywność oraz motorykę małą. Z dumą prezentowały swoje wyroby, przez co wzrosło ich poczucie własnej wartości.

Masa solna


Lepienie z masy solnej to wspaniała rozrywka, która wspomaga rozwój dziecka. Zabawy ciastem solnym wpływają na doskonalenie sprawności rąk, pobudzają wyobraźnię, kształtują twórcze myślenie i wrażliwość zmysłową. Dzisiaj Krasnale lepiły ozdoby na choinkę.

Witaminowa sałatka


Krasnale na zajęciach własnoręcznie przygotowały pyszną, witaminową sałatkę. Przyniosły z domów różne świeże owoce. Były jabłka, gruszki, banany, mandarynki, kiwi. Wszyscy mieli soczyste minki na widok tak smakowitych owoców i każdy ochoczo zabrał się do pracy. Dokładnie umyliśmy rączki. Każdy dostał tackę, nożyk oraz fartuszek ochronny. Dzieci samodzielnie kroiły i przyrządzały sałatkę owocową przestrzegając zasad bezpieczeństwa przy posługiwaniu się nożem.Własnoręcznie zrobiona sałatka wyśmienicie dzieciom smakowała.


Pluszowy miś


Pluszowy miś to najlepszy przyjaciel każdego malucha, ukochana maskotka na dobre i złe chwile. Można go przytulić, a nawet powiedzieć mu o czymś bardzo ważnym. O święcie tej postaci nie zapomniały  dzieci z naszej grupy. Po licznych zabawach ruchowych, Krasnale wykonały przepiękne misiowe opaski.

Ekokulturalne przedszkole


Nasz grupa bierze udział w projekcie ekologicznym ,,Ekokulturalne przedszkole”. Głównymi celami projektu są:
•    poszerzanie świadomości ekologicznej;
•    kształtowanie postaw i nawyków korzystnych dla środowiska naturalnego;
•    rozbudzanie poczucia współodpowiedzialności za ochronę środowiska;
•    rozwijanie umiejętności racjonalnego korzystania z zasobów naturalnych;
•    zapoznanie z ideą życia bez odpadów – zero waste; 
•    kształtowanie postawy społecznej świadomego i odpowiedzialnego konsumenta;
•    nawiązywanie współpracy ze środowiskiem lokalnym.Zajęcia z rytmiki


Podczas zajęć rytmicznych dzieci uczą się świadomie słuchać muzyki oraz wyrażać ją poprzez rytmiczne akompaniowanie i grę na różnych instrumentach oraz poprzez taniec. Ponadto uczą się reagować na zmianę dynamiki i tempa muzyki. Rozróżniają wysokość i barwę dźwięku, dzięki czemu rozwija się u nich muzyczna wrażliwość.
Poprzez naukę piosenek z dziecięcego repertuaru, dzieci poznają nowe słowa i znaczenie różnych pojęć. Wiedza przekazywana dzieciom w połączeniu z rytmicznymi dźwiękami dużo łatwiej i zdecydowanie szybciej jest przez nie przyswajana i zapamiętywana.


Pani Jesień


Dzieci wybrały się na spacer, aby zebrać dary „Pani Jesieni” i przynieść je do naszego przedszkola. Przedszkolaki oprócz zbierania kasztanów i kolorowych jesiennych liści przypominały sobie nazwy drzew, takich jak: dąb, klon, kasztanowiec, poznanych wcześniej w przedszkolu na zajęciach dydaktycznych. Po powrocie do przedszkola dzieci wykonały jesienne bukiety do kącika przyrodniczego.

Zabawy integracyjne


Zabawy integracyjne to ważny element pierwszych dni w przedszkolu. We wrześniu kiedy w naszej grupie pojawiają się nowe dzieci wykorzystujemy zabawy,  które mają na celu lepsze poznanie się dzieci. Dobre samopoczucie, niwelowanie stresu i dobra zabawa – to priorytety na początku roku szkolnego. Zabawy integracyjne należą do grupy zabaw, których głównym celem jest umożliwianie pokonywania trudności w nawiązywaniu kontaktów między dziećmi. Dzisiaj Krasnale wspólnie wykonały przepiękną tęczę. Poczuły się częścią naszej małej społeczności.