JUBILEUSZ 50-LECIA

BAJKA dla NiepodległejODDZIAŁ VIII "SÓWKI"

Kształcenie na odległość
Bezpieczeństwo w sieci

Ogłoszenia/Zarządzenia
Praca specjalistów

Aktualności
Nasze przedszkole
Nasz ogród
Teatrzyki  i  koncerty
Ramowy Rozkład Dnia
Nasze osiągnięcia

Akcja "Ćwiczyć każdy może"
Festiwal Piosenki Przedszkolnej
Gminny Konkurs Recytatorski

Dyżur wakacyjny
Rekrutacja na rok szkolny 2022/2023

Kadra
Rada Rodziców

Statut
Koncepcja pracy przedszkola
Podstawa Wychowania Przedszkolnego
EWALUACJA ZEWNĘTRZNA - RAPORT
RODO

Galeria
Kontakt
    Nasze przedszkoleOferta edukacyjna

zobacz więcej
Przedszkole nr 6 „Bajka” w Wołominie jest placówką publiczną o 55.letniej tradycji. Przedszkole jest prowadzone i finansowane przez Gminę Wołomin. Nadzór pedagogiczny pełni Mazowiecki Kurator Oświaty w Warszawie. Przedszkole nr 6 „Bajka” podejmuje działania ukierunkowane wyłącznie na tworzenie odpowiednich warunków do wszechstronnego rozwoju naszych wychowanków: fizycznego, intelektualnego, emocjonalnego i społecznego, uwzględniamy potrzeby i możliwości rozwojowe dziecka. Informacje podstawowe

zobacz więcej
Przedszkole nr 6 im. „Bajka” w Wołominie, ul. Kościelna 70, 05-200 WołominUroczystość nadania imienia "BAJKA"

zobacz więcej
Dnia 22 czerwca 2006r nasze przedszkole obchodziło bardzo doniosłą uroczystość. Z okazji 40 lecia istnienia zostało mu nadane imię ,,Bajka”.Zarys historyczny

zobacz więcej
Nasze przedszkole ma już 40 lat. A wszystko zaczęło się w 1966 roku.  Początki działalności organizacyjnej związane są z osobą pani Henryki Maciejewskiej, która natychmiast nawiązała owocną współpracę z dyrekcją Zakładów Stolarki Budowlanej w WołominieCELE PODSTAWOWE

zobacz więcej
1.  Stworzenie przyjaznej, rodzinnej atmosfery oraz zapewnienie warunków do rozwijania osobowości dziecka, zaspokajania potrzeb, wspierania talentu, zainteresowań, wyrówny- wania ewentualnych braków, szans.