JUBILEUSZ 50-LECIA

BAJKA dla NiepodległejODDZIAŁ VIII "SÓWKI"

Kształcenie na odległość
Bezpieczeństwo w sieci

Ogłoszenia/Zarządzenia
Praca specjalistów

Aktualności
Nasze przedszkole
Nasz ogród
Teatrzyki  i  koncerty
Ramowy Rozkład Dnia
Nasze osiągnięcia

Akcja "Ćwiczyć każdy może"
Festiwal Piosenki Przedszkolnej
Gminny Konkurs Recytatorski

Dyżur wakacyjny
Rekrutacja na rok szkolny 2021/2022

Kadra
Rada Rodziców

Statut
Koncepcja pracy przedszkola
Podstawa Wychowania Przedszkolnego
EWALUACJA ZEWNĘTRZNA - RAPORT
RODO

Galeria
Kontakt
    Rekrutacja na rok szkolny 2021/2022REKRUTACJA UZUPEŁNIAJĄCA

Zgodnie z Zarządzeniem Nr 16/2021 Burmistrza Wołomina z dnia 19.01.2021r. i zawartym w nim harmonogramie czynności postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego do przedszkoli prowadzonych przez Gminę Wołomin na rok szkolny 2021/2022 informujemy, że Przedszkole  im. „Bajka” NIE PRZEPROWADZA REKRUTACJI UZUPEŁNIAJĄCEJ.
REKRUTACJA DO PRZEDSZKOLA 2021/2022

OGŁOSZENIE DLA RODZICÓW

REKRUTACJA DO PRZEDSZKOLA NR 6 BAJKA W WOŁOMINIE

NA ROK SZKOLNY 2021/2022

 

Szanowni Państwo,

 

Rodzice dzieci już uczęszczających do Przedszkola nr 6 Bajka w Wołominie, ul. Kościelna 70  w terminie od 15 do 17 lutego 2021 r. składacie DEKLARACJĘ O KONTYNUOWANIU WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO na rok szk. 2021/2022

Deklaracja dostępna do pobrania na stronie internetowej (poniżej), a także w wersji papierowej w przedszkolu. Wypełnioną i podpisaną przez obojga rodziców należy złożyć w kancelarii przedszkola w godz. od 7.30 do 15.30 lub przesł skan na e-maila: przedszkolebajka6@wp.pl

 

WAŻNE!

Rodzice, którzy złożą Deklarację o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego nie biorą udziału w postępowaniu rekrutacyjnym do Przedszkola nr 6 Bajka w Wołominie na rok szk. 2021/2022.

 

Niezłożenie Deklaracji we wskazanym terminie jest równoznaczne z rezygnacją z dalszej edukacji przedszkolnej w Przedszkolu nr 6 Bajka w Wołominie

 

Deklaracja o kontynuowaniu - pobierz


ZAPISY DZIECI 6-LETNICH DO PRZEDSZKOLA NR 6 „BAJKA” W WOŁOMINIE

na rok szk. 2021/2022 celem realizacji obowiązku rocznego przygotowania przedszkolnego, zgodnie z Zarządzeniem Nr 17/2021 Burmistrza Wołomina z dnia 19 stycznia 2021 r. rozpoczynają się w dniu 18 lutego 2021 r. i będą trwały do 19 marca 2021 r.
Zgłoszenia można dokonać listownie lub osobiście w sekretariacie przedszkola w godz. 7.30 do 15.30 w wyżej podanym terminie.
Zgłoszenie dziecka (rocznik 2015) wymaga okazania metryki dziecka i dowodu osobistego rodzica zgłaszającego dziecko.

 

Zgłoszenie 6.latka – pobierz

Zarządzenie Burmistrza Wołomina wraz z rejonizacją – pobierz

 

 

 

REKRUTACJA DZIECI DO PRZEDSZKOLA NR 6 „BAJKA' W WOŁOMINIE NA ROK SZKOLNY 2021/2022

 

Od 1 marca do 12 marca 2021 r. rozpocznie się elektroniczna rekrutacja dla dzieci z roczników 2016, 2017, 2018

 

Link do elektronicznej rekrutacji https://nabor.pcss.pl/wolomin/przedszkole/  będzie aktywny

od 1 marca 2021 roku.

Zgodnie z art. 31 ust. 1 oraz art. 131 ust. 1 i ust. 7 Ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U. Z 2019r., poz. 1148 z późn. zm.), w rekrutacji biora udział dzieci urodzone w 2016, 2017 i 1018 roku i zamieszkałe na terenie Gminy Wołomin.

 

Wnioski dzieci młodszych (urodzonych w 2019 roku) oraz zamieszkałe poza gminą – nie będą rozpatrywane.

Po dokonaniu elektronicznej rekrutacji, wygenerowaniu, wydrukowaniu i podpisaniu Wniosku wraz z załącznikami  -  rodzic składa w wersji papierowej wyłącznie

do przedszkola pierwszego wyboru  (1 preferencji)

 

Sekretariat Przedszkola nr 6 „Bajka” w Wołominie, ul. Kościelna 70  przyjmuje dokumenty od Rodziców w terminie od 1 do 12 marca 2021 r. w godz. od 7.30 do 15.30.

 

Rodzic może sprawdzić czy dziecko zostało zakwalifikowane do przedszkola po zalogowaniu na swoje konto w systemie Nabór  https://nabor.pcss.pl/wolomin/przedszkole/  za pomocą którego składał Wniosek o przyjęcie dziecka do przedszkola  w dniu 31 marca 2021 r. do godz. 15.00

 

Rodzice dzieci zakwalifikowanych zobowiązani są do Potwierdzenia woli przyjęcia do Przedszkola nr 6 „Bajka” w Wołominie na rok szk. 2021/2022

w dniach od 6 do 12 kwietnia 2021r.

 

Potwierdzenia woli przyjęcia do przedszkola można dokonać według 3 sposobów:

1.      Rodzic skłąda oświadczenie woli w wersji elektronicznej – zalogowac się na swoje konto w systemie Nabór  https://nabor.pcss.pl/wolomin/przedszkole/  (tylko dla kandydatów zakwalifikowanych) – status kandydata zmienia się automatycznie z zakwalifikowanego na przyjęty.

2.      Rodzic składa pobrany i wypełniony skan oświadczenie woli za pomocą e-maila: przedszkolebajka6@wp.pl

3.      Rodzic składa pobrane i wypełnione oświadczenie woli w wersji papierowej w sekretariacie Przedszkola nr 6 „Bajka” w Wołominie, ul. Kościelna 70 w godz. od 7.30 do 15.30

Jeżeli Rodzic skorzysta z drugiego lub trzeciego sposobu – to przedszkole zmieni status kandydata.

 

Podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych

w dniu 15 kwietnia 2021 r. do godz. 15.00

 

Aktualne dokumenty do pobrania na rok szk. 2021/2022 będą dostępne do pobrania przed rozpoczęciem rekrutacji.

Proszę o zapozanie się z poniższymi Załącznikami, na wszelkie pytania odpowiemy Państwu telefonicznie – numery kontaktowe: 504893767,  504893766,  504893735.

 

 

Małgorzata Szcześnik

dyrektor

Przedszkola nr 6 „Bajka”

w Wołominie

 

Link do elektronicznej rekrutacji – kliknij tu

Wskazówki postępowania w procesie rekrutacji – pobierz

Oświadczenie – Potwierdzenie woli przyjęcia do danego przedszkola – pobierz

Uchwała Rady Miejskiej Nr XLVIII-1/2018 z dnia 31.01.2018 r. w sprawie kryteriów rekrutacji do przedszkoli prowadzonych przez Gmine Wołomin i określenia niezbędnych dokumentów do ich potwierdzenia – plik PDF
OBOWIĄZKOWE ROCZNE PRZYGOTOWANIE PRZEDSZKOLNE DZIECI 6-LETNICH (ROCZNIK 2015)

1) Zarządzenie Burmistrza z dnia 19.01.2021 r. - zobacz
2) Zgłoszenie dziecka 6-letniego (druk) - pobierzREKRUTACJA NA ROK SZK. 2020/2021 DLA ROCZNIKÓW 2018, 2017, 2016

1) Zarządzenie Burmistrza Wołomina wraz z harmonogramem - zobacz
2) Uchwała Rady Miejskiej w Wołominie - kryteria i punktacja - zobacz
3) Elektroniczny Nabór - wskazówki jak postępować -  zobacz - zobacz
4) Deklaracja o kontynuacji- pobierz
5) Oświadczenie – Potwierdzenie woli przyjęcia do danego przedszkola – pobierzWytyczne GIS - czytaj dalejNowa siedziba przedszkola - nabór od 2.03.2020

Od nowego roku szkolnego 2020/2021 przedszkole zmienia siedzibę. Przenosi się do nowo powstałego obiektu, przy ulicy Kościelnej 70, w pobliżu Szkoły Podstawowej nr 7 z Oddziałami Integracyjnymi im. Królowej Jadwigi. Przedszkole zwiększy liczbę oddziałów do ośmiu (tzn. 200 miejsc).  Zatem na nowych przedszkolaków czeka 125 miejsc.
Nowa placówka posiada:
- 8 sal przedszkolnych z łazienkami i zapleczem gospodarczym
- kuchnię
- salę gimnastyczną
- salę do gimnastyki korekcyjnej
- gabinety: dyrektora, administracji, specjalistów
- toalety dla niepełnosprawnych
- windę dla niepełnosprawnych
Obok budynku znajduje się plac zabaw.Nowy budynek Przedszkola nr 6 im. "Bajka"- wizualizacja.______________________________ ________________ ____________________________ __________________________ _____________________________ _____