JUBILEUSZ 50-LECIA

BAJKA dla NiepodległejODDZIAŁ VIII "SÓWKI"

Kształcenie na odległość
Bezpieczeństwo w sieci

Ogłoszenia/Zarządzenia
Praca specjalistów

Aktualności
Nasze przedszkole
Nasz ogród
Teatrzyki  i  koncerty
Ramowy Rozkład Dnia
Nasze osiągnięcia

Akcja "Ćwiczyć każdy może"
Festiwal Piosenki Przedszkolnej
Gminny Konkurs Recytatorski

Dyżur wakacyjny
Rekrutacja na rok szkolny 2022/2023

Kadra
Rada Rodziców

Statut
Koncepcja pracy przedszkola
Podstawa Wychowania Przedszkolnego
EWALUACJA ZEWNĘTRZNA - RAPORT
RODO

Galeria
Kontakt
    Aktualnosci

Aktualności - rok szkolny 2019/2020Żegnamy przedszkole

,,Dziś  żegnamy  przedszkole
               nasze panie  i  zabawki
                             dla  nas dzwoni  dzwonek  szkolny
                                       i  czekają szkolne ławki.
                                                 Urośliśmy, zmądrzeliśmy
                                                          i   wiemy to sami
                                                                  przyszła  pora byśmy byli
                                                                           dobrymi  uczniami”…
Tegoroczne pożegnanie  przedszkola  przez dzieci  6-letnie  w roku szk. 2019/2020  miało inny charakter  niż  dotychczas. Ze względu  na  wciąż obowiązujący  w kraju  stan epidemii  i w trosce o zdrowie i bezpieczeństwo  całej społeczności  przedszkolnej  ostatnie spotkanie  starszaków  i rodziców  z grupy IV,,Plastusie” odbyło się 25 czerwca 2020r.w godzinach przedpołudniowych na świeżym powietrzu – na tarasie przedszkola.Starszaki  z  gr.V,,Koty”  pożegnały przedszkole  w dniu 26 czerwca 2020r.

Wszystkie dzieci  dostały na pamiątkę  od Rady Rodziców  książki  oraz dyplomy.
                                         
Nastał czas długo oczekiwanych wakacji 
czas  zasłużonego  odpoczynku  dla  dzieci  i  rodziców.
Dziękując  wszystkim za wspólną pracę, za wysiłek
i   wspólnie spędzony czas życzymy  Wam,
aby wakacje były spokojne, bezpieczne
i  pełne  radosnych przeżyć!

                        Dyrektor                                            wychowawcy
            Małgorzata Szcześniak               Kinga Sienkiewicz    Barbara Rokickazobacz - PDFOGŁOSZENIE

W związku z ograniczeniami funkcjonowania przedszkola, związanymi z pandemią COVID-19, rodzice dzieci 6-letnich proszeni są o kontakt telefoniczny z intendentem przedszkola (codziennie w godzinach 8.00-15.00) w celu uzgodnienia nadpłaty za wyżywienie za m-c marzec 2020r.
Formularz zwrotu nadpłaty należy wypełnić i wrzucić do skrzynki pocztowej znajdującej się na bramie przedszkolnej lub wysłać skanem na adres: przedszkole6.intendent@wp.pl najpóźniej do dnia 03.07.2020r.

Formularz zwrotu - pobierz
Dyżur Wakacyjny

Szanowni Państwo,
w związku z wciąż istniejącym ryzykiem zakażenia korona wirusem COVID-19  oraz wytycznymi przeciwepidemicznymi Głównego Inspektora Sanitarnego z dnia  4 czerwca 2020 r. dla przedszkoli, których bezwzględnie wszyscy musimy przestrzegać – zwracam się do Państwa z zapytaniem – czy  zgłoszenie  dziecka  na  dyżur  wakacyjny  jest  nadal  aktualne? - czytaj dalej

Wytyczne GIS - czytaj dalejTesty w kierunku koronawirusa dla pracowników gminnych przedszkoli

Szanowni Państwo, poniżej przedstawiamy oświadczenie Elżbiety Radwan Burmistrz Wołomina w sprawie terminu ponownego otwarcia gminnych przedszkoli i przeprowadzenia testów w kierunku koronawirusa wśród pracowników gminnych przedszkoli - czytaj dalej

Informacja na Facebooku Gminy Wołomin - czytaj dalejINFORMACJA

SZANOWNI RODZICE
Zgodnie z rozporządzeniem MEN z dnia 29 kwietnia 2020 r., inofrmuję o mozliwości zapewnienia opieki przedszkolnej według pierwszeństwa dla dzieci pracowników systemu ochrony zdrowia, służb mundurowych, pracowników handlu i przedsiębiorstw produkcyjnych, realizujących zadania powiązane z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19.
    
W związku z powyższym, zwracam się do Państwa z prośbą o przekazanie informacji zwrotnej
do 18 maja 2020 r. (poniedziałek) do godziny 10.00

Czy Państwa dziecko będzie uczęszczało do przedszkola po 24 maja 2020 r.?

Zgłoszenie dziecka – skan Załącznika nr 1 i Załącznika nr 2
(w treści Załącznika nr 1 nalezy podać stałe godziny pobytu - przyprowadzenia i odbioru)
proszę przesłać drogą mailową na adres

przedszkole6.dyrektor@gmail.com

Powrót dzieci do przedszkola w okresie epidemii wiąże się z odpowiednim przygotowaniem przedszkola i wszystkich pracowników, a także rodziców i dzieci.
Bardzo proszę o zapoznanie się Rodziców z wytycznymi GIS i opracowanymi na tej podstawie procedurami bezpieczeństwa dla rodziców/opiekunów prawnych oraz organizacji pracy
w grupie. Bardzo proszę o rozważne podjęcie decyzji.
Małgorzata Szcześniak
1. Zalecenia dla rodziców - pobierz
2. Organizacja pracy w grupie - pobierz
3. Załącznik nr 1 - pobierz
4. Załącznik nr 2 - pobierzPOWRÓT DO PRZEDSZKOLA…

Przed powrotem do przedszkola po tak długim okresie, jakim jest izolacja, dziecku mogą towarzyszyć różne emocje- od radości po smutek a nawet strach.  Będzie to  powrót do przedszkola, w którym będą obowiązywać nowe zasady. W związku z zaleceniami sanitarnymi w przedszkolu  może pojawić się u dzieci wiele pytań np. Dlaczego nie mogę zabrać swojej zabawki do przedszkola?, Dlaczego nie mogę przytulić się do swojej Pani? Jak będzie wyglądała teraz zabawa w przedszkolu?
Liczymy, że te bajki pomogą w rozmowie z dzieckiem  na temat powrotu do przedszkola, nowych w nim zasad jak również pomogą oswoić z przedszkolakiem trudne emocje. Lepiej, żeby przedszkolaki były przygotowane na nową sytuację.

Wychowawcy
Pan Krokodyl i powrót do przedszkola - zobacz
Powrót do przedszkola - zobaczKomunikat Burmistrza Wołomina w sprawie otwarcia przedszkoli podczas epidemii

"Gminne przedszkola pozostaną zamknięte do 24 maja! ‼️
Po szczegółowej analizie sytuacji epidemiologicznej w Polsce, biorąc pod uwagę wytyczne MEN, GIS, MZ a przede wszystkim specyfikę pracy z małymi dziećmi, wspólnie z dyrektorami przedszkoli podjęliśmy decyzję o kontynuowaniu zamknięcia przedszkoli publicznych prowadzonych przez gminę Wołomin do dnia 24 maja 2020."

https://www.youtube.com/watch?v=ijPDLRlum8U&feature=youtu.be&fbclid=IwAR265Bskm0Me30wlBQN__CjWde_oTFP-32Ovp36KaY_9AzW0YSuS6LP2PDo
Kominikat

SZANOWNI RODZICE,
powrót dzieci do przedszkola po czasowym ograniczeniu funkcjonowania placówki w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVI-19 jest bardzo trudny, bo obarczony reżimem zaleceń i wytycznych Głównego Inspektora Sanitarnego, Ministra Zdrowia i Ministra Edukacji Narodowej.
Poniżej zamieszczam do Państwa wiadomości - Wytyczne przeciwepidemiczne Głównego Inspektora Sanitarnego z dnia 30 kwietnia 2020 r., które mam obowiązek wdrożyć opracowując odpowiednie procedury, a czasu mam bardzo mało. - zobacz
Będąc odpowiedzialną za zdrowie i życie naszej społeczności przedszkolnej, nie mogę działać pod presją czasu.
Wspólnie z pracownikami,  jesteśmy w trakcie przeorganizowania pomieszczeń, usuwania zabawek, urządzeń i przedmiotów trudnych do mycia i dezynfekcji. Organizujemy stołówkę i izolatkę, zamawiamy termometry, środki do dezynfekcji, środki ochrony osobistej dla pracowników i oczekujemy na ich realizację, bo nigdzie od ręki nie można dostać wystarczającej ilości żelaznego zapasu,  chociażby na jeden tydzień. Opracowujemy procedury stanowiskowe dotyczące opieki nad dziećmi, higieny, czyszczenia i dezynfekcji pomieszczeń i powierzchni, organizacji zaopatrzenia i żywienia, organizacji przyprowadzania i odbioru dzieci z przedszkola, a także postępowania w sytuacjach szczególnych, w tym opracowania procedury izolacji. Przygotowujemy plac zabaw, wydzielamy rewiry dla oddziałów, aby dzieci się nie stykały.
Czekamy na oficjalny Komunikat Pani Elżbiety Radwan Burmistrza Wołomina w sprawie ustalenia daty otwarcia przedszkola. Komunikat niezwłocznie zamieszczę na stronie przedszkola. 

Wołomin, dnia 4 maja 2020 r.
Łączę wyrazy szacunku.
Małgorzata Szcześniak
dyrektor
Przedszkola nr 6 w WołominieKominikat

W związku z rozporządzeniem MEN z dnia 29 kwietnia 2020 r. informujemy o możliwości zapewnienia opieki przedszkolnej w pierwszej kolejności dzieciom pracowników systemu ochrony zdrowia, służb mundurowych, pracowników handlu i przedsiębiorstw produkcyjnych, realizujących zadania związane z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19.
W związku z powyższym zwracamy się z prośbą o przekazanie informacji drogą mailową na adres:
przedszkole6.dyrektor@gmail.com

do dnia 04.05. 2020 r. do godziny 10.00
 - kto z Państwa zmuszony jest do skorzystania z opieki przedszkolnej i w jakich godzinach?

Drodzy rodzice, zwracamy się z prośbą o bardzo rozważną i odpowiedzialną decyzję mając na względzie przede wszystkim bezpieczeństwo i zdrowie Państwa dziecka i najbliższej rodziny.
                                                  
Z poważaniem.
Małgorzata Szcześniak
Dyrektor Przedszkola nr 6 „Bajka”
w WołominieWiadomość dla rodziców

Drodzy Rodzice,
informacje na temat organizacji opieki nad dziećmi w przedszkolu od dnia 6 maja 2020 r. zostaną zamieszczone na stronie internetowej przedszkola, niezwłocznie po ustaleniach i wydanych decyzjach organu prowadzącego - Gminy Wołomin i Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Wołominie.
Małgorzata Szcześniak
dyrektor
Przedszkola nr 6 "Bajka" w WołominieDyżur wakacyjny

Wołomin, dnia 24 kwietnia 2020 r.

Szanowni Rodzice.
Do 15 maja 2020 r. możecie Państwo zgłaszać dzieci na dyżur wakacyjny w lipcu lub sierpniu b.r.  - szczegółowe informacje oraz Zgłoszenie do pobrania - znajdują się  na stronie internetowej w zakładce  Dyżur wakacyjny.
Zgłoszenie dziecka na dyżur proszę pobrać, wypełnić, podpisać i dostarczyć do przedszkola według trzech możliwości, jak poniżej:
1)    wykonać skan Zgłoszenia i przesłać na adres: przedszkolebajka6@wp.pl
2)    wypełnić Zgłoszenie i wrzucić do skrzynki pocztowej umieszczonej na bramie – wejście główne do przedszkola od strony pasażu
3)    wysłać Zgłoszenie pocztą tradycyjną na adres Przedszkola nr 6 w Wołominie, ul. Kazimierza Wielkiego 1.
Łączę wyrazy szacunku
Małgorzata Szcześniak
dyrektor
Przedszkola nr 6 „Bajka” w Wołominie

INFORMACJA

Szanowni Państwo,
dostajemy informacje, że maile, które nauczyciele rozsyłają do Państwa z propozycjami zabaw na dane dni, często trafiają do SPAMU.
W związku z tym bardzo prosimy o sprawdzanie „SPAM” czy przypadkiem tam nie znajdują się materiały.

Pozdrawiamy serdecznie,
WychowawcySzanowni Państwo, Drodzy Rodzice!

Za nami prawie cztery tygodnie walki z koronawirusem, niewidzialnym wrogiem w „wojnie”, którą w tym trudnym dla nas wszystkim czasie prowadzą rodzice i dzieci, seniorzy i młodzież. Trwamy w nadziei, że niebawem czas pandemii skończy się i pomału wszyscy będziemy wracać do naszych codziennych obowiązków: dzieci do przedszkola  i szkoły, rodzice do pracy, a nauczyciele i pracownicy administracji i obsługi do przedszkoli i szkół.  Póki co, z dużą prawdopodobnością czasowe ograniczenie funkcjonowania przedszkoli i szkół będzie przedłużone na kolejne dni. - czytaj dalej

Czytaj z Empikiem!

Co zrobić gdy w domu brakuje dziecięcej literatury a biblioteki są zamknięte? Empik oferuje Państwu darmowy dostęp przez 60 dni do e - booków oraz audiobooków w ramach usługi Empik Premium. Aby uzyskać dostęp do darmowej usługi Empik Premium należy na stronie www.empik.com kliknąć w zakładkę „Czas w domu” bądź kliknąć bezpośrednio w link:

Następnie muszą Państwo podać swój adres e-mail, aby otrzymać darmowy kod do usługi Empik Premium. Otrzymany kod należy wpisać pod następującym adresem https://www.empik.com/premium/kupon . Ostatnim etapem, jest założenie konta na stronie www.empik.com .
Zachęcamy Państwa do skorzystania z takiej alternatywy biblioteki, która umili czas Państwa pociechom oraz Państwu.

WychowawcyGóra Grosza 2019/2020

To kolejny rok, kiedy w naszym przedszkolu przeprowadzona została zbiórka monet w ramach akcji Góra Grosza organizowanej przez Towarzystwo Nasz Dom.
Celem akcji jest zbieranie drobnych monet na pomoc dzieciom wychowującym się poza własną rodziną – w domach dziecka czy rodzinach zastępczych. Dzięki akcji tworzone są programy, które pomagają dzieciom dorastać i rozwijać się. Pośrednim, bardzo istotnym celem akcji, jest też działanie edukacyjne – pokazanie najmłodszym, jaką siłę stanowić może niewielka pomoc wielu ludzi i wspólne działanie dla dobra potrzebujących.
Przedszkolaki z Bajki oraz ich rodzice bardzo aktywnie uczestniczą w realizacji tych celów, przynoszą duże ilości monet i wrzucają je do puszek. Dzięki Państwa ofiarności oraz państwa dzieci, w tym roku, udało nam się zebrać 17 kilogramów monet, na łączną kwotę 269, 15 zł.  W imieniu obdarowywanych bardzo dziękujemy rodzicom za zaangażowanie, a dzieciom za ich wielkie serce.
E.W.  i  K.S.
Drodzy rodzice dzieci zakwalifikowanych!!!

W związku z trwającym stanem zagrożenia epidemicznego i wystosowanym przez Ministra Edukacji Narodowej Dariusza Piontkowskiego listem z dnia 17 marca 2020 r., zalecającym prowadzenie rekrutacji zgodnie z przyjętym harmonogramem, najlepiej w sposób elektroniczny,  rodzice dzieci zakwalifikowanych (informacja pojawi się 31 marca 2020 r. do godz. 15.00 na indywidualnych kontach, utworzonych podczas wypełniania wniosków on line na stronie nabor.pcss.pl) proszeni są o elektroniczne „Potwierdzanie woli przyjęcia dziecka do przedszkola” w dniach 1-7 kwietnia 2020r.

Przewodnicząca Komisji Rekrutacyjnej
Kinga SienkiewiczKomunikat

Szanowni  Rodzice!

Informuję, że w związku z Rozporządzeniem MEN z dnia 11 marca 2020 r. w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 , Przedszkole nr 6  „Bajka” w Wołominie jest zamknięte w dniach od 16 do 25 marca b.r. włącznie.
Zgodnie z Zarządzeniem Nr 22/2020 Burmistrza Wołomina z dnia 20.01.2020 r. w sprawie realizacji obowiązku rocznego przygotowania przedszkolnego w roku szk. 2020/2021 –  termin zgłoszenia dzieci 6-letnich do realizacji obowiązku mija 17 marca 2020 r. (wtorek).  Jeżeli ktoś z Państwa nie zapisał jeszcze dziecka do tzw. „zerówki” proszę o wypełnienie Zgłoszenia (druk w zakładce Rekrutacja) i przesłanie drogą elektroniczną na adres: przedszkolebajka6@wp.pl w w/w terminie.
W czasie zamknięcia Przedszkola zarówno dyrektor jak i pracownik administracji pracują zdalnie, w związku z tym, jeśli mają Państwo jakieś pilne sprawy bieżące, prosimy o kontakt mailowy: przedszkolebajka6@wp.pl lub przedszkole6.intendent@wp.pl.

Z wyrazami szacunku.

Małgorzata Szcześniak
dyrektor Przedszkola nr 6 „Bajka” w WołominiePrzedszkole zostaje zamknięte w dniach 12.03.2020-25.03.2020

Szanowni  Rodzice!

W związku z decyzją  Premiera przedszkole  zostaje zamknięte w dniach 12.03.2020r-25.03.2020r.  Rodzicom dzieci w wieku do lat 8, będzie przysługiwał dodatkowy zasiłek opiekuńczy w przypadku nieprzewidzianego zamknięcia żłobka, przedszkola, szkoły lub klubu dziecięcego. Szczegółowe informacje w linku oraz na stronie internetowej ZUS - link


Nowa siedziba przedszkola - nabór od 2.03.2020

Od nowego roku szkolnego 2020/2021 przedszkole zmienia siedzibę. Przenosi się do nowo powstałego obiektu, przy ulicy Kościelnej 70, w pobliżu Szkoły Podstawowej nr 7 z Oddziałami Integracyjnymi im. Królowej Jadwigi. Przedszkole zwiększy liczbę oddziałów do ośmiu (tzn. 200 miejsc).  Zatem na nowych przedszkolaków czeka 125 miejsc.
Nowa placówka posiada:
- 8 sal przedszkolnych z łazienkami i zapleczem gospodarczym
- kuchnię
- salę gimnastyczną
- salę do gimnastyki korekcyjnej
- gabinety: dyrektora, administracji, specjalistów
- toalety dla niepełnosprawnych
- windę dla niepełnosprawnych
Obok budynku znajduje się plac zabaw.Nowy budynek Przedszkola nr 6 im. "Bajka"- wizualizacja.
SENIORZY W NASZEJ BAJCE


Dnia 12 lutego po raz kolejny w naszym przedszkolu gościliśmy Seniorów z klubu „Słoneczna”. Zaproszeni goście przy herbatce i słodkościach obejrzeli krótki program słowno- muzyczny w wykonaniu dzieci ze starszych grup pod kierownictwem p. Roberta Więcha. Dzieci miały okazje zaprezentować wierszyki, piosenki inscenizowane z okazji niedawno obchodzonego Dnia Babci i Dziadka. Punktem kulminacyjnym był konkurs „Jaka to melodia?”, w którym dzieci wykazały się dużą znajomością w rozpoznawaniu tytułu piosenek po usłyszeniu kilku dźwięków. Spotkanie stało się miłym i niezapomnianym akcentem zarówno dla naszych gości jak i dla przedszkolaków. Serdecznie dziękujemy Seniorom za wizytę w naszym przedszkolu. Była to dla nas niezwykła okazja żeby przekonać się, że bawić się można w każdym wieku- bo nie wiek się liczy, ale pogoda ducha i optymistyczne spojrzenie na świat!
B. R.

BAJKOWY BAL KARNAWAŁOWY

zobacz zdjęcia
Karnawał to czas balów i tanecznych szaleństw, którym towarzyszy muzyka, zabawa i radość. Dzieci z naszego przedszkola również miały okazję wspólnie zintegrować się 5 lutego na bajkowym balu. Dla przedszkolaków to dzień szczególny, często wyczekiwany przez wiele tygodni. Dzieci tego dnia miały okazję przebrać się za różne postacie z bajek i nie tylko. Na balu można było spotkać: wróżki, księżniczki, rycerzy, policjantów, strażaków, piratów, żołnierzy, Spider-Mana i wiele innych postaci. Przedszkolaki świetnie bawiły się w rytm muzyki porywającej do tańca oraz brały udział w konkursach. Bajkowa atmosfera na długo pozostanie w pamięci naszych pociech.
M.N.
ŚWIĘTO BABCI I DZIADKA W „SMERFACH”


24.01.2012 w grupie „Smerfy” gościliśmy Babcie i Dziadków z okazji ich święta. Przedszkolaki wyrecytowały, wyśpiewały i wytańczyły im Najlepsze Życzenia, a także wręczyły samodzielnie wykonane upominki. „Smerfy” bardzo kochają swoich Bliskich i okazały Im to najlepiej jak potrafiły. Jeszcze raz: WIWAT BABUNIU, WIWAT DZIADUNIU!
G.M.
Powróćmy jak za dawnych lat


Taki tytuł nosiła uroczystość z okazji Dnia Babci i Dziadka, która odbyła się 23 stycznia w grupie Plastusie. Zaproszeni goście przybyli tak licznie, że sala przedszkolna pękała w szwach. Na twarzach dzieci rysowała się radość i wzruszenie na widok ukochanych Babć i Dziadków. Sześciolatki w krótkim występie artystycznym przeprowadziły dziadków przez ich całe życie. Recytując śmieszne wierszyki i odgrywając zabawne scenki do słów tak dobrze znanych przebojów, jak: „Dwudziestolatki", „Orkiestry dęte”, „Umówiłem się z nią na dziewiątą”, Wojna domowa", czy „Wesołe jest życie staruszka”, co chwilę wywoływali uśmiech na twarzach seniorów. Uczucia wnucząt do swoich dziadków oddają słowa „I co, i co , że trochę nam urośli, że nie są dzieciakami, że ważni z nich dorośli. To ważne, że są z nami, niech żyją długi czas i zawsze lubią nas". I to chyba najtrafniejsze życzenia, do których dołączamy się wszyscy. Na zakończenie dzieci obdarowały gości własnoręcznie wykonanymi upominkami i zaprosiły do wspólnego podwieczorku.
K.S.W teatrze czarodziejskie jest to, na co patrzę


28 stycznia dzieci z grup Plastusie i Koty odbyły wycieczkę autokarową do Teatru Syrena w Warszawie. Obejrzały tam musical „Królowa Śniegu”, jedną z najbardziej znanych baśni Hansa Christiana Andersena, opowiadającą o sile przyjaźni i zwycięstwie Dobra nad Złem. Wywołująca dreszcz grozy podróż w głąb mroźnej krainy zła historia Kaja i Gerdy, którzy za sprawą okrutnej królowej zostają rozdzieleni. W serce Kaja trafia odłamek zwierciadła, co sprawia, że chłopiec zaczyna być obojętny wobec innych. Zafascynowany Królową Śniegu daje się uprowadzić do jej pałacu. Zrozpaczona Gerda wyrusza na poszukiwania przyjaciela. Po długiej wędrówce, dzięki swojej determinacji i miłości odnajduje go.
Spektakl przeniósł dzieci w baśniowy świat pełen tajemnic i magii, ale też przekazał wiele zasad i wartości, którymi powinni kierować się w życiu.
K.S.

KOCHAMY NASZYCH DZIADKÓW


Babcia i Dziadek to słowa, które każdemu dziecku kojarzą się z ciepłem, miłością i wszystkim co dobre. Dlatego 28 stycznia dzieci z grupy „Krasnale” gościły swoje Babcie oraz Dziadków na uroczystości z okazji ich święta. Przedszkolaki od samego rana z niecierpliwością wyczekiwały zaproszonych gości. Licznie przybyli: Babcie i Dziadkowie mieli okazję podziwiać swoje wnuczęta w specjalnie dla nich przygotowanym programie artystycznym. Dzieci zaprezentowały piosenki i krótkie wierszyki oraz wręczyły drobne upominki. Następnie przedszkolaki zaprosiły babcie i dziadków na słodki poczęstunek. To była wyjątkowa uroczystość, pełna uśmiechu, radości i dumy. Szczęśliwe i rozpromienione twarze babć i dziadków dały wyraz tego, jak ważne są takie spotkania i chwile spędzone z wnukami.
M. N.Święto Babci i Dziadka w grupie „Misie”


„Babci i Dziadka - przyznać to trzeba - każdemu dziecku w  życiu potrzeba”…

… Pod takim hasłem, 24 stycznia odbyła się wspaniała uroczystość z okazji Święta wszystkich Babć i Dziadków. Przedszkolaki zaprezentowały swoim najbliższym umiejętności, które na twarzach licznie przybyłych gości wywoływały uśmiech, dumę i wzruszenie. Były wierszyki, piosenki i kojący taniec w stylu ‘Hula”. Na „deser” Misie zostawiły energiczny taniec „Gummy Bear Dance”, który wywołał wiele radości i podziwu dla małych artystów.
Po części artystycznej były życzenia, uściski, prezenty i zaproszenie do wspólnego poczęstunku. Mamy nadzieję, że ten wyjątkowy dzień zagości na długo w pamięci wszystkich Babć i Dziadków, a także ich fantastycznych wnucząt.
E.W. i A.C.

 


Dzień Babci i Dziadka w Przedszkolu

zobacz zdjęcia
"Dziś  dla babci słońce świeci i całuski  dla dziadziusia, dziś  życzenia wnuczek składa i  piosenki śpiewa  wnusia"... te słowa można  było usłyszeć  podczas uroczystości z okazji Dnia Babci i Dziadka, która odbyła się 22 stycznia w grupie V.
  W programie artystycznym poprzez  wiersze, piosenki i  taniec  wnuczęta wyraziły  swoją miłość i  wdzięczność  dla ukochanych  osób. Mali artyści  z  przejęciem odtwarzali swoje role, a czcigodni goście ze wzruszeniem odbierali czułe słowa, kierowane pod ich  adresem. Dopełnieniem  uroczystego spotkania  było wręczenie   kolorowych laurek  i zaproszenie  na słodki poczęstunek.
To był naprawdę wyjątkowy dzień , pełen radości i dumy,który na długo pozostanie w pamięci dzieci  jak i Dziadków.
BR
„KRASNALE” W BIBLIOTECE


We wtorek, 21 stycznia Krasnale odwiedziły bibliotekę. Dzieci wysłuchały opowiadania z książki Anny Włodarkiewicz „Zima Toli”. Choć za naszymi oknami zimy brak, opowiadanie dotyczyło właśnie tej pory roku. Główną bohaterką książki jest Tola- bardzo sympatyczna, czteroletnia dziewczynka, która bardzo się ucieszyła gdy spadł śnieg. Bo gdy spadnie śnieg to oznacza, że można lepić bałwana, rzucać śnieżkami, robić aniołki na śniegu, jeździć na sankach do przedszkola. I co najważniejsze to wszystko można robić z mamą i tatą. Na koniec zajęć dzieci zrobiły swojego własnego bałwanka. Pomimo, że nie był ulepiony ze śniegu tworzenie go sprawiło im wiele radości.
M. N. FASCYNUJĄCY ŚWIAT PSZCZÓŁ

zobacz zdjęcia
16 stycznia dzieci uczestniczyły w ciekawej i objętej przepiękną scenografią prelekcji, której tematem przewodnim były pszczoły i ich świat. Autorem projektu jest Pan Aleksander Rębacz- Mistrz Pszczelarstwa i właściciel pasieki „Boża Iskierka” w Beskidzie Niskim. W trakcie prezentacji dzieci dowiedziały się jakie są zwyczaje pszczół, oraz poznały drogę jaką pokonują od kwiatka po produkt finalny czyli miód. Dzieci zajrzały do wnętrza ula, dotknęły plastra pszczelego, spróbowały miodu, każde dziecko samodzielnie wykonało świeczkę z prawdziwego wosku pszczelego. Największą jednak atrakcją były żywe pszczoły, które przyjechały na prezentację w specjalnie przygotowanym szklanym ulu. Dzieci mogły obserwować ich zachowanie. Na koniec spotkania każdy uczestnik otrzymał książeczkę o pszczołach, drewniany nożyk oraz dyplom "Przyjaciela Pszczół".
M. N.
Dzień Babci i Dziadka


Życzenia Świąteczne
Warsztaty bożonarodzeniowe u Plastusiów

zobacz zdjęcia
W piątkowe popołudnie, 20 grudnia b.r. , w grupie Plastusie odbyło się świąteczne spotkanie dzieci i ich rodziców oraz innych bliskich. Spotkanie miało charakter warsztatowy. Po krótkim wprowadzeniu w tematykę Bożego Narodzenia oraz przybliżeniu idei Betlejemskiego Światła Pokoju dzieci zaprosiły dorosłych do wspólnego wykonania lampionów bożonarodzeniowych. Efekty pracy były zdumiewające i z pewnością będą wspaniałą dekoracją. Bardzo dziękujemy wszystkim gościom za znalezienie chwili i przybycie do nas.
K. S.
WARSZTATY BOŻONARODZENIOWE W GRUPIE „KRASNALE”

zobacz zdjęcia
12 grudnia w naszej grupie odbyły się warsztaty bożonarodzeniowe. Dzieci przywitały rodziców piosenką „Zimowa poleczka”, a następnie przedstawiły kilka krótkich wierszyków. Tego dnia przybył do nas jeszcze jeden ważny gość- choinka. Przedszkolaki  oglądały choinkę, dotykały ją, określały jej wielkość. Dowiedziały się, że w dawnych czasach choinkę strojono cukierkami, jabłuszkami, orzechami. Zamiast lampek na drzewku pojawiały się świeczki. Krasnale znalazły pomiędzy gałązkami  list od choinki, który oczywiście był napisany zielonym długopisem. W liście choinka prosiła ich o odświętne ubranie. Po tej pogadance na krótką chwilę rodzice zamienili się w choinki w lesie, a dzieci chowały się za nimi, gdy ucichła muzyka.  I wreszcie wszyscy usiedli do stołu, na którym leżały różne materiały plastyczne i płyty CD. Zadanie polegało na udekorowaniu tych płyt tak, aby stały się bombkami na naszą choinkę. Efekt końcowy jest fantastyczny. Po ciężkiej pracy na dzieciaczki czekał mały poczęstunek. Serdecznie dziękujemy wszystkim, którzy wzięli udział w warsztatach!
M.N.
Smerfy i „Kraina Lodu 2”


W ramach projektu Wołomińska Stołówka dla pszczół, gmina Wołomin zorganizowała konkurs plastyczny polegający na wykonaniu tablicy informacyjno – edukacyjnej pod hasłem „Różnorodność świata pszczół”.
Grupa III „Smerfy” w kategorii konkursowej dla przedszkoli i oddziałów przedszkolnych otrzymała nagrodę główną – bilety do Kina „Helios” w Wołominie na wybrany przez dzieci seans filmowy. W dniu 19.12.19. obejrzały wybrany przez siebie film - „Kraina Lodu 2”.
G.M.
SPOTKANIE Z MIKOŁAJEM


Święty Mikołaj lubi odwiedzać dzieci w każdym miejscu na całym świecie. 18 grudnia z workiem pełnym prezentów przyjechał również do naszego przedszkola. Oczekując na upragnionego Gościa dzieci obejrzały przedstawienie teatralne „Mikołaj z Krainy Lodu”, niektórzy nawet brali w nim udział. Po zakończonym spektaklu dzieci usłyszały dźwięki dzwoneczków, które świadczyły o tym, że do przedszkola zbliża się nikt inny jak Święty Mikołaj we własnej osobie. Przedszkolaki były bardzo szczęśliwe podczas wspólnych zabaw z Mikołajem min. takich jak pociąg, taniec do piosenki „Kaczuszki”. Na zakończenie, każdy przedszkolak miał wykonane na pamiątkę zdjęcie ze Świętym Mikołajem i otrzymał prezent oraz paczkę ze słodyczami. Dzień ten na długo pozostanie w pamięci wszystkich przedszkolaków.
M.N.
Życzenia dla Wołomina z okazji 100-lecia nadania praw


KREATYWNA CHOINKA KRASNALI


Czas Świąt Bożego narodzenia wiąże się z tradycją ubierania świątecznego drzewka. Dzieci z gr. I stworzyły swoją kreatywną choinkę. Kształt choinki został ułożony na dywanie z szarf a za ozdoby posłużyły różnego rodzaju klocki i nie tylko. Na koniec zrobiliśmy wspólne zdjęcie z naszą dużą kreatywną choinką, a następnie dzieci zajęły się „rozbieraniem” jej i odkładaniem (segregowaniem) do odpowiednich pojemników wykorzystanych rzeczy.
M.N.


Ulepimy dziś bałwana…?


Ale jak go ulepić, kiedy nie ma śniegu? „Misie” długo zastanawiały się co tu zrobić… W końcu wpadliśmy na pomysł, aby użyć wacików kosmetycznych! Dzieci podzielone zostały na 3 grupy, a każda z nich miała za zadanie „ulepić” swojego bałwanka :-) Wszyscy bawili się świetnie, uśmiechali i cieszyli, a śnieg nie był potrzebny ;-)
E.W.


SMERFY UBIERAJĄ CHOINKĘ


Dnia 16.12.19.w grupie „Smerfy” odbyło się spotkanie integracyjne z Rodzicami z okazji Świąt Bożego Narodzenia. Przedszkolaki zaprezentowały Rodzicom swoje umiejętności wokalno – taneczne, a także zdobyte wiadomości dotyczące przygotowań do Świąt Bożego Narodzenia. Wspólnie z Rodzicami przygotowały ozdoby „eko” własnego pomysłu i projektu, a następnie udekorowały choinki.
G.M.

Warsztaty świąteczne u „Misiów”


Dnia 16.12.2019 r. w grupie II, odbyły się warsztaty świąteczne z rodzicami. Warsztaty poprzedzone były krótkim występem artystycznym, gdzie dzieci miały okazję zaprezentować wierszyk oraz piosenki, których nauczyły się w ciągu roku. Nie zabrakło oczywiście świątecznej piosenki w języku angielskim oraz kolędy przy akompaniamencie gitary! Po występie, dzieci wraz z rodzicami przystąpiły do tworzenia wspólnej choinki z płatków kosmetycznych oraz cekinów, które ozdobią wnętrza ich domów w ten świąteczny czas.
Dzieci  z grupy II wraz z Paniami, życzą , magicznych i spokojnych Świąt Bożego Narodzenia, spędzonych w rodzinnym gronie.
A.C.
„ROSNĄCE” CHOINKI

zobacz zdjęcia
13 grudnia w gr. I „Krasnale” wykorzystaliśmy magiczne farby do stworzenia „rosnącej” choinki. Składniki na rosnące farby są dostępne w każdej kuchni. Wystarczy woda, sól i mąka. Te trzy składniki wymieszaliśmy razem i zabarwiliśmy zieloną farbą. Następnie dzieci nakładały naszą magiczną farbę pędzlem na narysowany kształt choinki na kartce. Aby otrzymać uzyskany efekt, każda choinka została upieczona w kuchence mikrofalowej. To były bardzo ciekawe zajęcia plastyczne.
M.N.
Plastusie i Koty w Fabryczce

zobacz zdjęcia
12 grudnia dzieci z grup Plastusie i Koty uczestniczyły w warsztatach bożonarodzeniowych  „Boże Narodzenie w Europie – przygotowania, dekoracje, zwyczaje” organizowanych w Centrum Dziedzictwa i Twórczości „Fabryczka” w Wołominie. Na początku spotkania dzieci obejrzały prezentację o zwyczajach świątecznych w różnych krajach europejskich. Okazało się, że nasi europejscy sąsiedzi w zupełnie inny sposób, niż my Polacy, świętują Boże Narodzenie. W kolejnej części warsztatów dzieci podzielone na grupy miały wykonać kartkę świąteczną, wianek bożonarodzeniowy i szopkę. Wytwory dzieci zabraliśmy do przedszkola i ozdabiają one nasze sale.  Na zakończenie każdy skomponował sobie z dostępnych przypraw, ziół i suszonych owoców herbatkę do zaparzenia w domu.
K. S.
SPOTKANIE Z POLICJANTEM

zobacz zdjęcia
10 grudnia grupę I „Krasnale” odwiedził Pan Policjant- tata Marcelinki, który przybliżył dzieciom podstawowe zasady bezpiecznego poruszania się po drogach. Dzieci otrzymały również wskazówki, jak zachować się w sytuacji, gdy zaczepi ich obca osoba oraz zaatakuje groźny pies. Jednak największym zainteresowaniem cieszyła się prezentacja wyposażenia policyjnego, niezbędnego podczas wykonywania pracy policjanta. Przedszkolaki otrzymały w prezencie kolorowanki dotyczące bezpieczeństwa i odblaskowe opaski na rękę. Dziękujemy tacie Marcelinki za wspaniałe przeżycia i przybliżenie tak odpowiedzialnego zawodu jakim jest zawód policjanta.
M.N.
SMERFY W „FABRYCZCE”


Dnia 9.12.19. dzieci z grupy III „Smerfy” odwiedził Powiatowe Centrum Dziedzictwa i Twórczości w Wołominie. Tam uczestniczyły w warsztatach świątecznych. Poznały tradycje związane z obchodami Świąt Bożego Narodzenia w wybranych krajach europejskich, samodzielnie wykonały szopki bożonarodzeniowe.
G.M.

Polacy Kresowym Rodakom - Zbiórka Bożonarodzeniowa
Dyrektor oraz Pracownicy
Przedszkola nr 6 „Bajka” w Wołominie,
pragną serdecznie podziękować każdemu, kto okazał serce podczas prowadzonej akcji
„Zbiórka Bożonarodzeniowa dla Kombatantów, Sybiraków oraz dzieci i polskich rodzin”.

Zebrane dary zostały przekazane do Miejskiego Domu Kultury w Wołominie,
w dniu 6 grudnia.

Dzięki Państwa hojności to będą szczęśliwe Święta Bożego Narodzenia dla naszych Kresowych Rodaków. Liczy się każdy gest.

Dziękujemy.
PRZEDSZKOLAKI POMAGAJĄ


W naszym przedszkolu w dniach 9- 13 grudnia prowadzona była zbiórka karmy dla bezdomnych kotów. Dzięki dużemu zaangażowaniu naszych Przedszkolaków i ich Rodziców  zebraliśmy łącznie: 35 opakowań suchej karmy oraz łącznie 90 sztuk puszek, musów i saszetek z przysmakami dla kociaków.
Bardzo dziękujemy wszystkim darczyńcom za wrażliwość, dobre serce i tak hojne wsparcie akcji!
M.N.

KRASNALE DBAJĄ O PTAKI


Na początku grudnia w grupie I rozmawialiśmy min. o ptakach, które zimują w Polsce. Dzieci dowiedziały się, że można im pomóc podczas zimy dokarmiając je. I tak 6 grudnia  Krasnale zamieniły się w Mikołaje i podczas spaceru w naszym ogrodzie zostawiły małe prezenciki dla ptaszków. Na drzewach zawiesiliśmy tłuszczowe kule, a do karmnika przy wejściu do naszego przedszkola nasypaliśmy ziaren. Na oknie naszej sali przymocowaliśmy mały przezroczysty karmnik. Liczymy, że nasi goście, którzy tu przylecą dadzą się troszeczkę podejrzeć. Nasi skrzydlaci przyjaciele na pewno będą nam wdzięczni za taką pomoc.
M.N. 
Bajkowe Mikołajki 2019

zobacz zdjęcia
Tradycyjnie, jak co roku, 6 grudnia czekało na naszych przedszkolaków wiele atrakcji. Okazało się, że dzień wcześniej Mikołaj zakradł się do naszego przedszkola i zostawił dla każdej z grup list oraz ukryte w nim zadanie. Każda z grup musiała wykonać element dekoracji z pozostawionych przez Mikołaja materiałów, a następnie połączyć je w jedną całość na holu. Dzięki dekoracji zapanuje świąteczna atmosfera, która naładuje baterie na Biegunie Północnym, a tym samym pomoże Elfom w przygotowaniu reszty prezentów.
Grupa I „Krasnale” oraz grupa II „Misie” miały za zadanie wykonać świąteczne prezenty. Grupa III „Smerfy” - sanie Św. Mikołaja. Grupa IV „Plastusie” - musiała wykonać dwa renifery, a grupie V „Koty”, przypadło  wykonać podobiznę Św. Mikołaja.
Przedszkolaki pracowały w pocie czoła, aż w końcu ujrzeliśmy efekt końcowy. Następnie w każdej z grup odbyła się mini dyskoteka oraz zabawy ruchowe przy świątecznej muzyce.
Po przerwie obiadowej na wszystkich przedszkolaków czekała kolejna niespodzianka - „Bajkowe Kino”, w którym dzieci obejrzały film animowany pt. „Ekspres Polarny”, dzięki któremu wiedzą, że warto mieć wiarę w swoje marzenia. W trakcie seansu nie mogło zabraknąć uwielbianego, przez wszystkich, popcornu :-)
Na zakończenie tego wspaniałego, pełnego radości dnia, każdy otrzymał słodki upominek.
Skoro baterie na Biegunie Północnym są naładowane pozostaje nam czekać do 18 grudnia – wtedy Mikołaj obiecał przylecieć do przedszkola osobiście :-)
E.W.
„Misie” w bibliotece


Pierwsze, w tym roku szkolnym, spotkanie literackie dla dzieci z grupy II „Misie” odbyło się 22 listopada. Motywem przewodnim spotkania była tematyka przyjaźni. Dzieci poznały przygody małego kaczorka, który szukał przyjaciół i chciał należeć do czyjejś „paczki”. Dzięki opowieści Kelly John „Mogę być w waszej paczce?” Misie zrozumiały jak ważna jest tolerancja i prawdziwa przyjaźń oraz pomoc innym. Na koniec zajęć dzieci otrzymały identyfikatory, które ozdobiły, i które potwierdziły, że wszyscy należą do paczki „MISIÓW”.  Z niecierpliwością czekamy na kolejne spotkanie w bibliotece.
E.W.
„Misie”  malują  wiatr


Wietrzna, listopadowa pogoda wprowadziła grupę „Misie” w artystyczny nastrój. Przy okazji tematu kompleksowego „Jesienny wiatr” dzieci mogły poznać wpływ wiatru na przyrodę, a przede wszystkim na nas samych. Obserwowały niebo i chmury, które pod wpływem wiatru zmieniały swoje kształty. Poznały nazwy chmur oraz mnóstwo „wietrznych” zabaw ruchowych :-)  Największym wyzwaniem było namalowanie wiatru. Zajęcia plastyczne z elementami arteterapii odbyły się przy dźwiękach muzyki klasycznej, do której dzieci malowały- jak czują wiatr. Przy pierwszym utworze nie działo się absolutnie nic… przy drugim utworze zaczęły powstawać pierwsze kreski i fale, przy kolejnych utworach dzieci poniosła fantazja, dzięki której powstały fantastyczne obrazy :-)
E.W.
Góra Grosza 2019-2020

Chcemy być  kochane


Dnia 21 listopada  dzieci z grupy V,,Koty" zaprosiły do wspólnej zabawy  swoich wspaniałych rodziców  piosenką pt:,,Chcemy być  kochane". W  bardzo miłej i serdecznej atmosferze  dzieci wspólnie z rodzicami tańczyły, rozwiązywały zagadki o tematyce jesiennej,bawiły sie w kole przy wierszykach - masażykach :,,Leci listek", ,,List do babci". Efektem końcowym naszego spotkania ,gdzie wszyscy wykazali się  twórczą fantazją  i pomysłowością były ,,jesienne mandale"- tworzone z  masy solnej  i różnych darów jesiennych. Serdecznie dziękujemy  rodzicom za  przybycie, aktywny udział i  dobrą zabawę!
B.R.

Szkoła do hymnu


Dnia 8 listopada b.r społeczność przedszkolna ,,Bajki" włączyła  się do  akcji  ,,Przedszkole do hymnu".O symbolicznej  godzinie 11.11 wszystkie dzieci  odśpiewały  przy odpowiedniej  postawie  hymn  narodowy,,Mazurek Dąbrowskiego".( Akcja MEN ,,Szkoła do hymnu")

Eko-zajęcia z Enfosiem w grupie „Misie”


W październiku nasza grupa brała udział w programie edukacyjnym z okazji obchodów 30-lecia Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. W związku z tym powstał cykl zajęć, które zaczęliśmy od wspólnego czytania książki pt. „Brygada Enfosia kontra plastikowa Zgryzolda” zachęcająca dzieci do ekologicznych postaw. Dzieci z uwagą słuchały o przygodach sympatycznego drzewka oraz odpowiadały na pytania dotyczące książki. Kolejnymi etapami była nauka prawidłowego segregowania śmieci oraz wyświetlenie filmu edukacyjnego z serii „Był sobie kosmos – Planeta Ziemia”, dzięki któremu „Misie” dowiedziały się jak istotną rolę odgrywają drzewa w naszym życiu oraz w  jaki sposób szanować i dbać o środowisko. Ostatniego dnia zajęć postanowiliśmy wykazać się kreatywnie. Każde z dzieci  narysowało wizerunek Enfosia według własnego pomysłu. Dzieci rysowały to co czują, jak widzą i odbierają postać Enfosia.
Dodatkowo, wraz z nauczycielem, dzieci stworzyły pracę przestrzenną Enfosia z brystoli. Z wielkiego brązowego brystolu powstał pień oraz gałęzie. Dzieci dzielnie pomagały wycinając koronę drzewa z zielonego brystolu. Następnie wszystko połączyliśmy za pomocą kleju i taśmy. Nie zapomnieliśmy o oczach, nosie i uśmiechniętej buzi Enfosia.
A na koniec wspólne zdjęcie :-)
E.W.


KRASNALE- MALI EKOLODZY


W październiku w grupie I  rozpoczęliśmy wspólne czytanie książki pt. „Brygada Euforia kontra plastikowa Zgryzolda”, która zachęca do ekologicznych postaw w codziennym życiu. Jest to element edukacyjnej akcji wpisującej się w obchody 30- lecia Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.  Głównym bohaterem opowieści jest drzewko o imieniu Enfoś oraz Miśka i Julek, którzy wybrali się do świata tajemniczej Zgryzoldy Von Plastik aby stawić jej czoła.
Natomiast 23.X. Krasnale podczas zajęć zamienili się w ogrodników. Każde dziecko zasiało swoje nasionka takich ziół jak pietruszka, koper, bazylia, majeranek lub mięta. Teraz z niecierpliwością czekamy na to, aż roślinki urosną. Już widać kiełkujące nasionka.
Tego samego dnia podczas spaceru przedszkolaki wybrały się do pobliskiego miejsca z pojemnikami do segregacji. Każdy wyrzucił swój „osobisty” plastikowy, szklany lub papierowy śmieć przyniesiony z domu. Dzieci bezbłędnie wybrały pojemnik, do którego wyrzuciły swoją rzecz.
M. N.
,,Mogę być w waszej paczce"


Prawdziwy przyjaciel to skarb, a sama  przyjaźń  może dawać  wiele  radości.Przekonały się  o  tym  dzieci  z grupy  V ,,Koty", które   25.X.  odwiedziły  Bibliotekę  Publiczną. Podczas zajęcia wysłuchały  opowieść  Kelly John ,,Mogę  być  w  waszej  paczce?". Główny bohater - kaczorek  marzy, by  mieć wielu przyjaciół,dlatego  wpada na pomysł  by przyłączyć  się do  paczki  lwa, węża, słonia, ale niestety  zostaje odrzucony.Postanawia... być  sobą i  zakłada  własną paczkę, w której  każdy członek  wyrażający chęć należenia - zostaje przyjęty. Niezwykłe perypetie kaczorka  były  pretekstem do  rozmowy  na  temat  różnic  między  ludźmi, tolerancji, potrzeby przyjaźni  i  chęci pomagania. Na koniec zajęcia  dzieci wykonały  identyfikatory  i wszystkie  wyraziły  się   jednogłośnie, że  należą  do  paczki  ,,KOTÓW".


,,Opowieść o  moim  mieście"


Dnia 15.10. w Miejskim Domu Kultury w  Wołominie  podczas  uroczystości  z  okazji  DEN  odbył  się  spektakl historyczny pt:,,Opowieść o  moim  mieście"..., który był podsumowaniem  obchodów  100-lecia  Wołomina. Nauczyciele  i  rodzice  wołomińskich przedszkoli  w  strojach  z  początku  XX  wieku  wcielili  się  w  rolę  osób, które  100  lat  temu  przyjechały  do  naszego  miasta. Spektakl  ze  słowem  mówionym  i  pokazem  na  ekranie przedstawił  dzieje  powstawania  naszego miasta  oraz ważnych  miejsc  i  osób. Przedszkole ,,Bajka"  też  miało  w  spektaklu  ważny  udział. Na scenie  wystąpiły  dziewczynki z  grupy V:  Ania, Beatka, Zuzia, Agatka, Liana,Patrycja  i Roksana,  które przeniosły  nas  w  okres  powojenny . W  granatowych  fartuszkach i  błękitnych wstążkach  zatańczyły  taniec  do  utworu ,,Lets Kiss". Występ  przedszkolaków z ,,Bajki" uwieńczyły  akrobacje  sceniczne: gwiazdy i szpagat  w  wykonaniu  Ani. ,,Opowieść  o  moim  mieście" - lekcję  historii  mogły obejrzeć  przedszkolaki  i  uczniowie  klas I-III  dn.23.10. To była piękna historia,  a  my -  przedszkole stałyśmy  się  jej  częścią.
,,Przedszkolaki  święto  mają, kulturalnie  czas  spędzają"


Pod takim hasłem dnia 20 września  dzieci z gr.V ,,Koty" obchodziły Ogólnopolski Dzień Przedszkolaka. Z tej okazji już po śniadaniu  wszystkie dzieci uczestniczyły  we  wspólnej zabawie  tanecznej, konkurencjach  sportowych,wykazały się  pomysłowością i kreatywnością przy ozdabianiu balonów oraz opasek na głowę, wspólnie przygotowały popcorn. Ten dzień dostarczył dzieciom wiele pozytywnych wrażeń i miał na celu zintegrować dzieci w grupie.
Co do przedszkola? 


WYPRAWKA KRASNALE - zobacz
WYPRAWKA MISIE - zobacz
WYPRAWKA SMERFY - zobacz
WYPRAWKA PLASTUSIE - zobacz
WYPRAWKA KOTY - zobaczARCHIWUM AKTUALNOŚCI


----------- -------------- ------------ ------------- ------------- ----------- ------------- ------------ ------------